Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 22. oktober 2018

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019)

Høringsprogram
Mandag 22. oktober 2018 
  Felles høring med 6 instanser
09.25 - 09.30  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. dir.
Bjørn Wisted, fagsjef
09.30 - 09.35  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Tomas Bruvik, redaktør Kvinnheringen
Hilde Dypaune , markedssjef Saltenposten
Rune Hetland, generalsekretær LLA
09.35 - 09.40  NORSK LOKALRADIOFORBUND
Aslak Sommerfelt Skretting, styreleder
Pål Lomeland, daglig leder
09.40 - 09.45  NORSK JOURNALISTLAG
Hege Iren Frantzen, leder
Dag Idar Tryggestad, nestleder
Trond Idås, rådgiver
09.45 - 09.50  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
09.50 - 09.55  SÁLAS - SAMISK FORLEGGER- OG AVISFORENING V/ AVISSEKSJONEN
Geir Wulff, sjefredaktør Ságat
Kari Lisbeth Hermansen, sjefredaktør Ávvir
09.55 - 10.07  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
10.08 - 10.13  NTO (NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING)
Morten Gjelten, direktør
Hans Antonsen, styreleder
Silje Thingstad, spesialrådgiver
10.13 - 10.18  KUNSTNERNETTVERKET
Anders Hovind, leder au
Hilde Tørdal, leder kunstnerpolitikkutvalget
Jørgen Karlstrøm, medlem kunstnerpolitikkutvalget
10.18 - 10.23  MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder
10.23 - 10.28  NORSK JAZZFORUM
Gry Bråtømyr, daglig leder
10.28 - 10.33  NORSK VISEFORUM
Audun Reithaug, daglig leder
10.33 - 10.38  KORALLIANSEN
Åsmund Mæhle, generalsekretær, Norges Korforbund
Jon Olsen, daglig leder, Norsk sangerforum
Victoria Liedbergius, daglig leder, Ung i kor
Inga Sandve, daglig leder, Fonoko
10.38 - 10.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
10.51 - 10.56  NORWACO
Elin Urkedal, direktør
Simen Halsan Øien, juridisk rådgiver
10.56 - 11.01  TONO
Cato Strøm, adm.dir
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef
Svein Korshamn, underdirektør
Inger Elise Mey, avdelingsdirektør
11.01 - 11.06  NOPA
Ingrid Kindem, styreleder
11.06 - 11.11  MUSIKKFORLEGGERNE
Kai Robøle, styreleder
11.11 - 11.19  Felles spørsmålsrunde
11.19 - 11.40  Pause
  Felles høring med 4 instanser
11.40 - 11.45  NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
Bente Leiknes Thorsen, styremedlem
Beate Styri, kommunikasjonsansvarlig
11.45 - 11.50  SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder
Håkon Sigersen, danser
11.50 - 11.55  NORSK SCENEKUNSTBRUK
Ådne Sekkelsten, daglig leder
Vidar Thorbjørnsen, styreleder
11.55 - 12.00  DANSE- OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
Jo Strømgren, koreograf - kunstnerisk leder Jo Strømgren kompani
12.00 - 12.08  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
12.09 - 12.14  FOLKORG - ORGANISASJONEN FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS
Linda Dyrnes, dagleg leiar
12.14 - 12.19  KULTURALLIANSEN
Marit Jacobsen, styreleder
Åsmund Mæhle, styremedlem
12.19 - 12.24  NOREGS UNGDOMSLAG
Inger Johanne Ruset, kulturrådgjevar
Kai Roger Vatne, generalsekretær
12.24 - 12.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
12.31 - 12.36  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Kristine Karåla Øren, forbundsleder
Tine Fossmo
12.36 - 12.41  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Knut Alfsen, forbundsleder
12.41 - 12.46  AKKS NORGE
Pia Korsnes, daglig leder
Monic I Ifejilika, styreleder
12.46 - 12.51  ARRANGØRFORUM
Tone Østerdal, daglig leder, Norske konsertarrangører
Tine V. Tyldum, daglig leder, Nymusikk
12.51 - 12.56  NORSK KULTURFORUM
Hege Knarvik Sande, generalsekretær
Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef, Stavanger kommune
Anita Nordheim, kommunalsjef kultur og folkehelse i Høyanger
12.56 - 13.06  Felles spørsmålsrunde
13.06 - 13.37  Pause
  Felles høring med 6 instanser
13.37 - 13.42  ARTISTORGANISASJONEN GRAMART
Marius Øvrebø-Engemoen, kst. dalig leder
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
13.42 - 13.47  PRODUSENTFORENINGEN NORA
Trine Rein, styremedlem
Sæmund Fiskvik, styreleder
13.47 - 13.52  NORSKE FESTIVALER
Hilde Bjørkum, styreleder
Truls Sanaker, daglig leder
13.52 - 13.57  NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING
Ingrid E. Handeland, direktør
Thine Sletbak Bugge, kommunikasjonssjef på Det Norske Teatret
13.57 - 14.02  NORSK MUSIKKRÅD
Bjarne Dæhli, generalsekretær
Unni Færøvik, styreleder
Runar Todok, samfunnskontakt
14.02 - 14.07  NORSKE KULTURHUS
Nina Hodneland, daglig leder
Rolf-Cato Raade, styrelder
14.07 - 14.19  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 7 instanser
14.20 - 14.25  VIRKE KULTUR OG VIRKE PRODUSENTFORENINGEN
Helga Bull-Rostrup, direktør Virke Service og Kultur
Line Endresen Normann, direktør Virke Kultur
Morten Larssen, styreleder Virke Produsentforeningen
Tore Berg, seniorrådgiver
14.25 - 14.30  FILM & KINO
Guttorm Petterson, adm. direktør
Arild Kalkvik, styreleder
Jørgen Stensland, fagleder
14.30 - 14.35  FILMREG
Linda Netland, styreleder
Elin Kristensen, nestleder
14.35 - 14.40  VIKEN FILMSENTER AS
Ånund Austenå, daglig leder
Hilde Glenne, styreleder
14.40 - 14.45  NORSK FILMFORBUND
Sverre Pedersen, forbundsleder
Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat
14.45 - 14.50  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Morten Buan, forbundsleder
Niklas Didrik Hellum, interessepolitisk rådgiver
14.50 - 14.55  NORSK REISELIV
Per-Arne Tuftin, direktør
14.55 - 15.09  Felles spørsmålsrunde
15.09 - 15.19  Pause
  Felles høring med 6 instanser
15.19 - 15.24  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Gyrid Garshol, daglig leder
Hilde Tørdal, styreleder
15.24 - 15.29  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Nora Krogh, politisk rådgiver
Hanne Øverland, styreleder
15.29 - 15.34  NORWEGIAN CRAFTS
Hege Henriksen, direktør
Tonje Kjellevold
15.34 - 15.39  UNGE KUNSTNERES SAMFUND
Ruben Steinum, styreleder
15.39 - 15.44  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
John Olsen, styreleder
15.44 - 15.49  KUNSTSENTRENE I NORGE
Merete Hovdenak, daglig leder
15.49 - 16.01  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
16.02 - 16.07  ARKIVFORBUNDET
Kjetil Landrog, generalsekretær
Tom Oddby, styreleder
16.07 - 16.12  FORSKERFORBUNDET
Petter Aaslestad, leder
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
16.12 - 16.17  NORSK ARKIVRÅD
Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig for arkivpolitisk arbeid i landsstyret
Silje Bjørnsrud, vara til landsstyret
16.17 - 16.23  Felles spørsmålsrunde
16.23 - 16.33  Pause
  Felles høring med 4 instanser
16.33 - 16.38  KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE (KABB).
Ranveig Bredesen, styremedlem
Hege Eidsæter, bruker av lydbiblioteket
Frank Tangen, kommunikasjonsrådgiver
16.38 - 16.43  NORGES DØVEFORBUND
Petter Noddeland, generalsekretær
16.43 - 16.48  LESER SØKER BOK
Monica Helvig, daglig leder
16.48 - 16.53  FORENINGEN !LES
Silje Tretvoll, daglig leder
Vibeke Røgler, nestleder
16.53 - 17.01  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
17.02 - 17.07  GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON
Lene Renneflott, daglig leder
Christian Wadahl Uhlen, advokat
17.07 - 17.12  NYNORSK FORUM
Ottar Grepstad, sekretær
Svein Olav Langåker, medlem
17.12 - 17.17  NOREGS MÅLLAG
Magne Aasbrenn, leiar
Gro Morken Endresen, dagleg leiar
17.17 - 17.23  Felles spørsmålsrunde
17.23 - 17.33  Pause
  Felles høring med 4 instanser
17.33 - 17.38  NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE
Taran Bjørnstad, leder
Mari Moen Holsve, nestleder
17.38 - 17.43  DEN NORSKE FORFATTERFORENING
Heidi Marie Kriznik, leder
Mette Møller, generalsekretær
17.43 - 17.48  NORSK FORFATTERSENTRUM
Ingvild Christine Herzog, daglig leder
17.48 - 17.53  NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING
Geir Hønneland, styreleiar
Jan Terje Helmli, advokat
17.53 - 18.01  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
18.02 - 18.07  TALENT NORGE
Maria Mediaas Jørstad, daglig leder
18.07 - 18.12  SPILLAVHENGIGHET NORGE
Magnus Pedersen, politisk rådgiver
Åge Nilsen, styremedlem
18.12 - 18.17  MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN
Rhiannon Edwards, daglig leder
18.17 - 18.23  Felles spørsmålsrunde
18.24 - 18.29  NORSK SKOGFINSK MUSEUM
Anders Jan Larsson, styreleder
Dag Raaberg, direktør
18.30 - 18.45  SAMETINGET
Henrik Olsen, medlem av sametingsrådet
Mikkel Eskil Mikkelsen, medlem av sametingsrådet
Rune Fjellheim, direktør

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.