Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 20. november 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Oppgaver til nye regioner

Meld. St. 6 (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 20. november 2018 
10.15 - 10.23  KS
Gunn Marit Helgesen, styreleder KS
Tore Sandvik, fylkesordfører Trøndelag
Helge Eide, områdedirektør KS
Arild Eielsen, prosjektleder KS
10.23 - 10.31  HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Thomas Breen, fylkesråd
10.31 - 10.39  OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Kjersti Bjørnstad, komitéleder, næring, miljø og klima
10.39 - 10.47  NYE VIKEN FYLKESKOMMUNE
Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud
Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold
Simen Nord, gruppeleder for Høyre/opposisjonsleder i Østfold
Kristian Thowsen, fylkesdirektør på fylkesrådsleders kontor i nye Viken
Tone Stenbek, informasjonssjef i Østfold
10.47 - 10.55  VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNER
Sven Tore Løkslid, fylkesordfører
Rune Hogsnes, fylkesordfører
10.55 - 11.03  ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Anja Endresen
11.03 - 11.11  HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Anne Gine Hestetun, fylkesordfører
11.11 - 11.19  SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Jenny Følling, fylkesordførar
Tore Eriksen, fylkesrådmann
11.19 - 11.27  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tore O. Sandvik, fylkesordfører
Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse
11.27 - 11.35  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder
Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring
Allan Ellingsen, gruppeleder
Andreas Flåm, politisk rådgiver
11.35 - 11.43  TROMS FYLKESKOMMUNE
Stein Ovesen, stabssjef
Widar Skogan, fylkesråd for plan og økonomi
11.43 - 11.51  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Kathrine H. Martinsen, FOs forbundsledelse
Haavard Ostermann, rådgiver
Tonje Wejden, rådgiver
11.51 - 12.30  Pause
12.30 - 12.38  FJELLNETTVERKET
Kari Randen, daglig leder
Steinar Berthelsen, styreleder
12.38 - 12.46  KRAFTFYLKA
Niklas Tessem, daglig leder
12.46 - 12.54  NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør
Rune Foshaug, avdelingsdirektør
Lasse Billington, seniorrådgiver
12.54 - 13.02  UNIO
Ragnhild Lied, leiar
Ina Smith-Meyer, seniorrådgiver
13.02 - 13.10  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Holstad, generalsekretær
Nils Michael Nilsson Ramsøy, rådgiver
Tove Johansen, studieforbundet AOF
13.10 - 13.18  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Torstein Brechan, forbundssekretær
Leif Helland, forbundssekretær
Ashna Sablagi, tillitsvalgt i IMDi
13.18 - 13.26  ABELIA
Daniel Ras-Vidal, leder for innovasjon
Håkon Haugli, administrerende direktør
13.26 - 13.34  NÆRINGSHAGENE I NORGE
Stig Hansen, styreleder
13.34 - 13.42  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, administrerende direktør
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringpolitikk
13.42 - 13.50  SJØMAT NORGE
Trond Davidsen, viseadministrerende direktør
Jon Arne Grøttum, direktør havbruk
13.50 - 13.58  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Christer Mjåset, visepresident
13.58 - 14.15  Pause
14.15 - 14.23  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud , seksjonsleder
Espen Lahnstein, rådgiver
Stian Innerdal, spesialrådgiver
14.23 - 14.31  NORGES FORSKNINGSRÅD
Anne Kjersti Fahlvik
14.31 - 14.39  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA, FFA
Agnes Landstad, daglig leder
Lars Holden, styreleder
14.39 - 14.47  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Line Henriette Holten, konstituert generalsekretær
Knut Frydenlund, rådgiver
14.47 - 14.55  FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE - FIN
Anders Haugland, styreleder
14.55 - 15.03  NHO REISELIV
Kristin Devold, adm.dir.
Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef
15.03 - 15.11  NORSK REISELIV
Per-Arne Tuftin, direktør
15.11 - 15.19  NORSK FRILUFTSLIV
Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
15.19 - 15.27  NATURVERNFORBUNDET
Maren Esmark, generalsekretær
15.27 - 15.35  NORSK SENTER FOR FLERKULTURELL VERDISKAPING (NSFV)
Dankert Freilem, styreleder
Vibeke Hammer Madsen, styremedlem
Zahra Moini, daglig leder
15.35 - 15.43  OFOTEN REGIONRÅD
Geir Ketil Hansen, varaordfører, Narvik kommune
Sigbjørn Astrup, adm. Ofoten regionråd
Hanne Winther, rådgiver, Futurum
15.43 - 15.51  FRIVILLIGHET NORGE
Siri Holm Lønseth, politisk rådgiver
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver
15.51 - 15.59  REDD BARNA
Kaja Hegg, spesialrådgiver, barns rettigheter internett
Kristin Jonassen Nordby, politisk seniorrådgiver
Thale Skybak, seksjonsleder for Norgesprogrammet
15.59 - 16.07  MESTA AS
Kurt Opseth, adm. direktør
16.07 - 16.15  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Tore Andreas Larsen, næringspolitisk rådgiver
16.15 - 16.23  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Remi Strand, gruppeleder for Ap i fylkestinget
Ketil Steigen, spesialrådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring