Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tirsdag 8. januar 2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving 2) Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter

Dokument 8:26 S (2018-2019), Dokument 8:35 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 8. januar 2019 
10.15 - 10.19  TRYGG TRAFIKK
Miriam Kvanvik , seniorrådgiver myndighetskontakt
10.19 - 10.23  NAF - NORGES AUTOMOBIL-FORBUND
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
Line Osfoss Lillebø, politisk rådgiver
10.23 - 10.27  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef
Ola Kvisgaard, rådgiver
10.27 - 10.37  Felles spørsmålsrunde
10.37 - 10.41  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Karin Yrvin, fagsjef
Aslak Celius, politisk rådgiver
10.41 - 10.45  BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Erik Andresen, direktør
Benjamin Strandquist, kommunikasjonsrådgiver
10.45 - 10.49  MA - RUSFRI TRAFIKK
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær
Anne Beate Budalen, rådviger trafikksikkerhet
10.49 - 10.59  Felles spørsmålsrunde
10.59 - 11.03  NORSK ELBILFORENING
Morten Edvardsen, politisk seniorrådgiver
Ola Elvevold, politisk rådgiver
11.03 - 11.07  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
11.07 - 11.11  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Mekonnen Germiso, spesialrådgiver
11.11 - 11.21  Felles spørsmålsrunde
11.21 - 11.25  DATATILSYNET
Bjørn Erik Thon , direktør
Atle Årnes, fagdirektør
11.25 - 11.31  HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Anne Karin Torp Adolfsen , fylkesråd for samferdsel
Kate Langsethagen, politisk rådgiver
11.31 - 11.35  ZERO
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig transport
11.35 - 11.39  NILU
Leonor Tarrason, Research Director
11.39 - 11.49  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.