Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 19. februar 2019

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken

Meld. St. 10 (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 19. februar 2019 
  Felles høring med 4 instanser
10.15 - 10.20  LNU
Rode Margrete Hegstad, styreleder
Diego Alexander Vaula Foss, politisk rådgiver
10.20 - 10.23  4H
Torgeir Timenes Bell, nestleder i 4h
Signe Lindbråten, generalsekretær i 4h
10.23 - 10.26  HYPERION - NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER
Simon Skjerven, generalsekretær
Eina Jørgensen, 2. nestleder
10.26 - 10.29  NOREGS UNGDOMSLAG
Kai Roger Vatne, generalsekretær
Torbjørn Lauen, styremedlem
10.29 - 10.39  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
10.40 - 10.43  NORGES FRIVILLIGSENTRALER
Arvid Askø, styreleder
Babak Siami, styremedlem
10.43 - 10.46  MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN
Kjersti Vikør, styreleder
10.46 - 10.49  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Stian Juell Sandvik, rådgiver
Gro Holstad, generalsekretær
10.49 - 10.59  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
11.00 - 11.03  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Britt Inger Skaanes, fagsjef
Mette Hanekamhaug, politisk seniorrådgiver
11.03 - 11.06  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Siri Hov Eggen, politisk rådgiver
Elin Sannes Riiser, koordinator
11.06 - 11.09  NORSK FRILUFTSLIV
Erling Lae, styreleder
Lasse Heimdal, generalsekretær
11.09 - 11.12  KREFTFORENINGEN
Anne Lise Ryel, generalsekretær
Beate Heieren Hundhammer, seksjonssjef
11.12 - 11.22  Felles spørsmålsrunde
11.22 - 11.52  Pause
  Felles høring med 3 instanser
11.52 - 11.55  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Henrik Peersen, generalsekretær
Niklas Didrik Hellum, interessepolitisk rådgiver
11.55 - 11.58  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver
11.58 - 12.01  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder
Åsta Tale Strand, seniorrådgiver
12.01 - 12.11  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
12.12 - 12.17  FRIVILLIGHET NORGE
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver
12.17 - 12.22  NORGES IDRETTSFORBUND
Tom Tvedt, idrettspresident
Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident
Karen Kvalevåg, generalsekretær
12.22 - 12.25  VELLENES FELLESORGANISASJON
Erik Sennesvik, arbeidende leder
Annette Skogheim, administrasjonsledeer
12.25 - 12.28  EXTRASTIFTELSEN
Anders Kjellevold, politisk rådgiver
Hege Bjørnsdatter Braaten, kommuniksjonssjef
12.28 - 12.38  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
12.39 - 12.44  KS
Christian Hellevang, seniorrådgiver KS
12.44 - 12.47  NOKU - NORSK KULTURFORUM
Hege Knarvik Sande, generalsekretær i norsk kulturforum
Tor Helge Reinsnes Moen, kultursjef i alta og nestleder i norsk kulturforum
12.47 - 12.57  Felles spørsmålsrunde
12.57 - 13.12  Pause
  Felles høring med 4 instanser
13.12 - 13.15  MELDT FORFALL: REDNINGSSELSKAPET
Oddbjørn Lager Nesje, leder markedskommunikasjon og samfunnskontakt
Arild Braathen, spesialrådgiver
13.15 - 13.18  RØDE KORS
Håvard Solbakken Therkelsen, politisk seniorrådgiver
13.18 - 13.21  NORSK FOLKEHJELP
Solveig Marie Igesund, politisk rådgiver
Erlend Aarsæther, rådgiver/fagutvikler
Ida Kroksæter, rådgiver
13.21 - 13.24  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef
13.24 - 13.34  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
13.35 - 13.38  KULTURALLIANSEN
Marit Jacobsen, styreleder
Kjetil Aamann, styremedlem
13.38 - 13.41  NORSK MUSIKKRÅD
Runar Todok, samfunnskontakt
Bjarne Dæhli, generalsekretær
Unni Færøvik, styreleder
13.41 - 13.44  NORSKE KONSERTARRANGØRER
Tone Østerdal, daglig leder
13.44 - 13.47  NORGES KULTURVERNFORBUND
Tommy Christensen, rådgiver
13.47 - 13.50  SLEKT OG DATA
Anne Schiøtz, generalsekretær
Ida Hundvebakke, kommunikasjonsrådgiver
13.50 - 14.02  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.