Program for

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag 31. januar 2019

Arbeids- og sosialkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter

Dokument 8:63 S (2018-2019)

Høringsprogram
Torsdag 31. januar 2019 
  Felles høring med 7 instanser
13.20 - 13.23  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Nina Melsom, direktør
Margrethe Meder, avdelingsdirektør
13.23 - 13.26  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Anette Pollen , rådgiver
Stian Sigurdsen , direktør politikk og tariff
13.26 - 13.29  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Tor Olav Carlsen, juridisk direktør
Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør
13.29 - 13.32  NHO LUFTFART
Torbjørn Lothe, adm.dir
Ann Helen Nikolaisen Vollset, forhandlingsleder
13.32 - 13.35  UNIO
Henrik Dahle, fagsjef arbeidsliv - advokat
13.35 - 13.38  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND
Mirjam Sorge Folkvord, rådgiver
Ørnulf Kastet, advokat
13.38 - 13.41  PARAT
Vegard Einan, forbundsleder
Oddbjørn Holsether, pilot
Lene Liknes Hansen, advokat
13.41 - 14.01  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.