Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 7. mai 2019

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Nytt regjeringskvartal

Meld. St. 21 (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 7. mai 2019 
16.00 - 16.08  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Kjersti Barsok, forbundsleder
Geir Senum, tillitsvalgt NTL SF
16.08 - 16.16  FORTIDSMINNEFORENINGEN
Siri Hoem, sivilarkitekt
16.16 - 16.24  NORGES SKOGEIERFORBUND
Per Skorge, adm. dir
Ellen Alfsen, dir.
16.24 - 16.32  AUF
Sindre Lysø, generalsekretær
16.32 - 16.40  DEN NASJONALE STØTTEGRUPPEN ETTER 22. JULI
Lisbeth Røyneland, leder
Mats Kvaløy-Bjørbekk, styremedlem

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring