Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité mandag 30. september 2019

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

Dokument 8:146 S (2018-2019)

Høringsprogram
Mandag 30. september 2019 
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.50 - 10.53  NORD UNIVERSITET
Hanne Solheim Hansen, rektor
Reid Hole, prorektor forskning
Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning
Bjørnar Leknes, seniorrådgiver
10.53 - 10.56  STUDENTORGANISASJONEN PÅ HELGELAND
Ingvild Sivertsen
10.56 - 10.59  FOLKEAKSJONEN FOR HØYERE UTDANNING PÅ HELGELAND
Jenny Myklebust, leder
Catrine Hole, styremedlem/pressetalskvinne
10.59 - 11.05  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.07 - 11.10  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder
Andreas Flåm, politisk rådgiver
11.10 - 11.13  NESNA KOMMUNE
Hanne Davidsen, ordfører
Lill Stabell, rådmann
11.13 - 11.16  INDRE HELGELAND REGIONRÅD / HELGELAND REGIONRÅD / SØR-HELGELAND REGIONRÅD
Arne Langset, daglig leder
Hanne Davidsen, leder/ordfører
John-Erik Johansen, leder HR / ordfører
Kari-Anne Bøkestad Andreassen, leder S-HR / ordfører
11.16 - 11.22  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.24 - 11.27  KS NORDLAND
Bård Anders Langø
11.27 - 11.30  REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN / TYNSET STUDIE- OG HØYSKOLESENTER
Merete Myhre Moen, ordfører/regionrådsleder
May Tove Dalbakk, leder TSH
11.30 - 11.33  NORSKE UTDANNINGSSENTRE
May Tove Dalbakk, styreleder Norske Utdanningssentre
Vegard Herlyng, leder Høgskolesenteret i Kongsvinger
11.33 - 11.39  Felles spørsmålsrunde
11.40 - 12.00  Pause
  Felles høring med 2 organisasjoner:
12.00 - 12.03  STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET I NORDEN
Arna Meisfjord, styremedlem
12.03 - 12.06  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder, Norsk Sykepleierforbund
Jarle Grumstad, ass. fagsjef, Norsk Sykepleierforbund
Jorunn Hov, førsteamanuensis, Norsk Sykepleierforbund Alstahaug
12.06 - 12.10  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.12 - 12.15  UTDANNINGSFORBUNDET
Merethe Paulsen Blomstervik, lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy, Utdanningsforbundet Sør-Helgeland
Renate Karin Nordnes, fylkesstyrerepresentant UH, Utdanningsforbundet Nordland
Trond Egil Arnesen, førstelektor, Utdanningsforbundet ved Høgskulen på Vestlandet
12.15 - 12.18  FORSKERFORBUNDET
Guro Lind, leder, Forskerforbundet
Bjørn Trygve Berg, avdelingssjef, Forskerforbundet
Robin Isfold Munkvold, leder, Forskerforbundet ved Nord universitet, Forskerforbundet ved Nord universitet
12.18 - 12.21  FAGFORBUNDET
Sandra Marie Herlung, rådgiver
Mats Kvaløy Bjørbekk, rådgiver
12.21 - 12.27  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring