Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité torsdag 27. februar 2020

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Prop. 37 LS (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 27. februar 2020 
  Felles høring med 3 instanser
10.15 - 10.20  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Per Hajem, leder av NHOs rådgivende skatteutvalg
Ellen Mulstad, skattejurist
10.20 - 10.25  REVISORFORENINGEN
Per Hanstad, adm. direktør
Kai Morten Hagen, fagdirektør
Espen Knudsen, fagsjef rammebetingelser
10.25 - 10.30  NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND
Per Olav Nilsen, styreleder
Rune Tokle, daglig leder
Unn Helen Aarvold, leder av revisjonskomiteen
10.30 - 10.45  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.