Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 10. mars 2020

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver

Dokument 8:65 S (2019-2020)

Høringsprogram
Tirsdag 10. mars 2020 
  Felles høring med 3 instanser
08.50 - 08.53  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
08.53 - 08.56  SKOLENES LANDSFORBUND
Bodil Gullseth, forbundssekretær
Chris Gøran Holstad, 2. nestleder
08.56 - 08.59  SKOLELEDERFORBUNDET
Stig Johannessen, forbundsleder
Trygve Beyer-Olsen, politisk rådgiver
08.59 - 09.07  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
09.08 - 09.11  ELEVORGANISASJONEN
Frida Anine Hagen
Edvard Botterli Udnæs
09.11 - 09.14  NASJONALT SENTER FOR LESEOPPLÆRING OG LESEFORSKING
Aslaug Fodstad Goruvennec, førsteamanuensis
09.14 - 09.17  NASJONALT SENTER FOR SKRIVEOPPLÆRING OG SKRIVEFORSKING VED NTNU
Arne Johannes Aasen, senterleder
09.17 - 09.20  NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN, NTNU
Bård Vinje, universitetslektor
09.20 - 09.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
09.31 - 09.34  INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING VED UNIVERSITETET I OSLO
Tove Stjern Frønes, forsker
Jostein Andresen Ryen, prosjektleder
09.34 - 09.37  INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK
Monica Melby-Lervåg, professor
09.37 - 09.40  CENTRE FOR EDUCATIONAL MEASUREMENT
Rolf Vegar Olsen, professor
09.40 - 09.48  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.