Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité torsdag 5. mars 2020

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer

Dokument 8:66 S (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 5. mars 2020 
  Felles høring med 7 instanser
10.15 - 10.18  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Dag Rune Olsen, styreleder
Alf Rasmussen, generalsekretær
10.18 - 10.26  Delt taltetid
  UNIVERSITETET I OSLO
Svein Stølen, rektor
  UNIVERSITETET I BERGEN
Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør
  UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Kenneth Ruud, prorektor for forskning og utvikling
  NTNU- NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
Berit J. Kjeldstad, prorektor for utdanning
  NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
Sjur Baardsen, rektor
Lars Atle Holm, administrasjonsdirektør
  NORGES IDRETTSHØGSKOLE
Lars Tore Ronglan, rektor
Lise Sofie Woie, administrerende direktør
10.26 - 10.38  Felles spørsmål
  Felles høring med 5 instanser
10.39 - 10.42  STUDENTDEMOKRATIENE VED NTNU, UIO, UIB OG NMBU
Tord Hauge, studentleder ved NMBU
Åste Hagerup, studentleder ved NTNU
Andreas Trohjell, studentleder ved UiB
Christen Andreas Wroldsen, studentleder ved UiO
10.42 - 10.45  NITO UNIVERSITET OG HØYSKOLE
Anne Gravdahl, hovedtillitsvalgt
Olav Kyrvestad, leder NITO universitet og høyskole
10.45 - 10.48  LO
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
10.48 - 10.51  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
Ellen Dalen, 2.nestleder NTL
10.51 - 10.54  FORSKERFORBUNDET
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
10.54 - 11.06  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.