Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 10. august 2020

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Dokument 9:1 (2019-2020)

Høringsprogram
Mandag 10. august 2020 
12.00 - 12.10  LEDER NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP
Julie Brodtkorb
12.10 - 13.10  Spørsmålsrunde
13.10 - 13.15  Oppsummering Julie Brodtkorb
13.15 - 13.20  Pause
13.20 - 13.30  LEDER NORGES BANKS HOVEDSTYRE
Øystein Olsen
13.30 - 14.30  Spørsmålsrunde
14.30 - 14.35  Oppsummering Øystein Olsen

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.