Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 15. oktober 2020

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Statsbudsjettet 2021 (Prop. 1 S (2020-2021))

Prop. 1 S (2020-2021)

Høringsprogram
Torsdag 15. oktober 2020 
10.15 - 10.18  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Are Tomasgard, LO-sekretær
10.18 - 10.21  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Mari Sundli Tveit, direktør
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør
Sonja Lovise Berg, avdelingsdirektør
Tyri Stugu, seniorrådgiver
10.21 - 10.24  NORGES FISKARLAG
Kjell Ingebrigtsen, styreleder
Otto Gregussen, generalsekretær
10.24 - 10.27  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, styreleder
Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
Jarle Bergsjø, næringspolitisk sjef
10.27 - 10.37  Felles spørsmål
10.37 - 10.42  Pause
10.42 - 10.45  NATURVERNFORBUNDET
Arnodd Håpnes, fagleder
10.45 - 10.48  SABIMA
Christian Steel, generalsekretær
10.48 - 10.51  SPIRE
Caroline Herlofson, koordinator handelsutvalget
10.51 - 10.54  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Ingrid Rostad, fagrådgiver
10.54 - 10.57  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Marianne Lie, sekretariatsleder
Arvid Gusland, rådgiver
Marit Ytreeide, rådgiver
10.57 - 11.00  ZERO
Marius Holm, daglig leder
11.00 - 11.03  AVFALL NORGE
Cecilie Lind, adm. dir.
Kåre Fostervold, næringspolitisk rådgiver
11.03 - 11.06  NORECOPA
Adrian Smith, professor
11.06 - 11.09  ATTAC NORGE
Hege Skarrud, leder
11.09 - 11.12  LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Åsa Paaske Gulbrandsen, daglig leder
11.12 - 11.15  REGNSKOGFONDET
Truls Gulowsen, seniorrådgiver politikk
Kari Asheim , avdelingsleder politikk, kommunikasjon og marked
11.15 - 11.18  DYREVERNALLIANSEN
Live Kleveland, kommunikasjonsleder
Christian Danielsen, politisk rådgiver
11.18 - 11.21  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Marie Henriksen Bogstad , agroøkolog
Siri Martinsen, leder
11.21 - 11.24  BIOLOGISK DYNAMISK FORENING
Eric Brinkhof, daglig leder
11.24 - 11.39  Felles spørsmål
11.39 - 11.54  Pause
11.54 - 11.57  NORGES SKOGEIERFORBUND
Per Skorge, adm. dir.
11.57 - 12.00  NORSKOG
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef
12.00 - 12.03  MARITIMT FORUM
Even Aas, styreleder
Ivar Engan, daglig leder
12.03 - 12.06  NIFRO
Mari Eldholm, daglig leder
Onno Verberne, president
12.06 - 12.09  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Anita Sundal, leder arbeidslivs- og næringspolitikk
Morten Skauge, seniorrådgiver arbeidslivs- og næringspolitikk
12.09 - 12.12  FINANS NORGE
Idar Kreutzer, adm. dir.
12.12 - 12.15  NORSK INDUSTRI
Knut E. Sunde, direktør
12.15 - 12.18  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, forbundsleder
Maria Walberg, leder samfunnspolitisk avdeling
12.18 - 12.21  SMB NORGE
Olaf Thommessen, adm. dir.
Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt
12.21 - 12.24  FIN - FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE
Trine Ellingsen, daglig leder
12.24 - 12.27  NORWAY HEALTH TECH
Kathrine Myhre, CEO
12.27 - 12.42  Felles spørsmål
12.42 - 12.47  Pause
12.47 - 12.50  NHO REISELIV
Kristin Devold, adm. dir.
Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef
12.50 - 12.53  NHO SERVICE OG HANDEL
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir.
Skjalg Engebø, direktør politikk og kommunikasjon
Torbjørn Sølsnæs, seniorrådgiver, ansvarlig for politikk og samfunnskontakt
12.53 - 12.56  NORSK REISELIV
Per-Arne Tuftin, direktør
Thomas Reinsborg, styreleder
12.56 - 12.59  VIRKE REISELIV
Astrid Bergmål, leder
12.59 - 13.02  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør
13.02 - 13.05  SJØMATBEDRIFTENE
Robert Eriksson, adm. dir.
13.05 - 13.08  NORSK SJØMANNSFORBUND
Stian Grøthe, direktør politikk og myndighetskontakt
Johnny Hansen, forbundsleder
13.08 - 13.11  NORGES REDERIFORBUND
Harald Solberg, adm. dir.
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
13.11 - 13.14  NORSK SJØOFFISERFORBUND
Jens Folland, seniorrådgiver
Hans Sande, adm. dir.
13.14 - 13.17  KYSTREDERIENE
Karsten Sprenger, næringspolitisk rådgiver
13.17 - 13.20  DET NORSKE MASKINISTFORBUND
Jørgen Andersen, politisk rådgiver og samfunnskontakt
13.20 - 13.23  FISKEBÅT
Audun Maråk, adm. dir.
Jan Ivar Maråk, ass. direktør
13.23 - 13.26  NHO TRANSPORT
Jon H. Stordrange, adm. dir.
Jofri Lunde, næringspolitisk sjef
13.26 - 13.41  Felles spørsmål
13.41 - 14.30  Pause
14.30 - 14.33  TINE SA
Johnny Ødegård, konserndirektør
14.33 - 14.36  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Kjersti Hoff, leder
14.36 - 14.39  NORGES PELSDYRALSLAG
Bertran Trane Skadsem, styreleder
Knut Berg, adm. dir.
Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef
14.39 - 14.42  DEN NORSKE VETERINÆRFORENING
Torill Moseng, president
14.42 - 14.45  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Henrik Nordtun Gjertsen, bygdepolitisk nestleder
Inger Johanne Brandsrud, leder
14.45 - 14.48  NHO MAT OG DRIKKE
Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk
Petter Brubakk, adm. dir.
14.48 - 14.51  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Lars Iver Wiig, rådgiver
14.51 - 14.54  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF)
Ingunn Jordheim, generalsekretær
14.54 - 14.57  GARTNERHALLEN SA
Elisabeth Morthen, adm. dir.
14.57 - 15.12  Felles spørsmål
15.12 - 15.17  Pause
15.17 - 15.20  KS
Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør
Gunvor Eldegard, seniorrådgiver
15.20 - 15.23  FORSKERFORBUNDET
Guro Lind, leder
Bjørn T Berg, avdelingssjef
15.23 - 15.26  IKT-NORGE
Liv Freihow, direktør politikk
Fredrik Syversen, konst. adm. dir.
15.26 - 15.29  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA, FFA
Agnes Landstad, daglig leder
Carina Hundhammer, leder forskningspolitikk
15.29 - 15.32  NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS
Anders Haugland , konsulent
15.32 - 15.35  OCEAN INNOVATION NORWEGIAN CATAPULT AS
Gisle Nondal, daglig leder
Anders Haugland, prosjektleder
15.35 - 15.38  SUSTAINABLE ENERGY AS
Anders Haugland, styreleder
Willie Wågen, daglig leder
15.38 - 15.53  Felles spørsmål
15.53 - 15.58  Pause
15.58 - 16.01  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
16.01 - 16.04  NITO
Kjetil Lein, visepresident
Eddy Nynes, hovedtillitsvalgt, Kongsberg maritime
16.04 - 16.07  LEGEMIDDELINDUSTRIEN, LMI
Monica Larsen, seniorrådgiver
Grete Karin Berg, avdelingsdirektør
16.07 - 16.10  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Joakim Østbye, seniorrådgiver
16.10 - 16.13  ABELIA
Øystein Eriksen Søreide, adm. dir.
Nils-Ola Widme , næringspolitisk direktør
Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling
16.13 - 16.16  NORSKE TJENESTEMANNSLAG
Fredrik Oftebro, 1. nestleder
Torstein Brechan, forbundssekretær
16.16 - 16.19  VIRKE HANDEL
Harald Andersen, direktør
16.19 - 16.22  VIRKE SERVICEHANDEL
Iman Winkelman, leder
16.22 - 16.25  VIRKE DAGLIGVARE
Ingvill Størksen, bransjedirektør Virke dagligvarehandel
16.25 - 16.40  Felles spørsmål
16.40 - 16.45  Pause
16.45 - 16.48  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk
16.48 - 16.51  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, adm. dir.
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef, næringspolitikk og utvikling
16.51 - 16.54  NORSK BERGINDUSTRI
Lars-Erik Sletner, fagsjef politikk og samfunn
Anita Helene Hall, generalsekretær
16.54 - 16.57  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Bjørn Lauritzen, fagsjef
Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef
Tore Andreas Larsen, næringspolitisk rådgiver
16.57 - 17.00  FELLESFORBUNDET
Jørn Prangerød, rådgiver
Kine Asper Vistnes, forbundssekretær
17.00 - 17.03  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
Cecilie Øien, styreleder
17.03 - 17.06  DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Heidi Austlid, adm. dir.
17.06 - 17.09  SPONSOR- OG EVENTFORENINGEN
Gunnar Nybø, styreleder
Janette Haukland, daglig leder
17.09 - 17.12  KREFTFORENINGEN
Thomas Axelsen, leder samfunnspolitisk seksjon
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær
17.12 - 17.15  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, nestleder interessepolitisk avdeling
17.15 - 17.18  FAGFORENINGEN NATURVITERNE
Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder
17.18 - 17.21  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Ingrid L Wigestrand, rådgiver
Morten Dåsnes, daglig leder
17.21 - 17.24  MA - RUSFRI TRAFIKK
Elisabeth F. Kristoffersen, generalsekretær
17.24 - 17.27  FORSKNINGSRÅDET
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør
17.27 - 17.42  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring