Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tirsdag 12. januar 2021

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
Videokonferansehøring: 4 representantforslag om luftfart

Dokument 8:50 S (2020-2021), Dokument 8:57 S (2020-2021), Dokument 8:58 S (2020-2021), Dokument 8:83 S (2020-2021)

Høringsprogram
Tirsdag 12. januar 2021 
15.30 - 15.35  NHO LUFTFART
Torbjørn Lothe, administrerende direktør
Camilla Rise, spesialrådgiver
15.35 - 15.40  SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMS
Kjetil Håbjørg, konserndirektør SAS Norge
Knut Hågensen, direktør infrastruktur og avgifter
Knut Morten Johansen, direktør myndighetskontakt
15.40 - 15.45  WIDEROE AS
Terje Skram, direktør strategi & infrastruktur
15.45 - 15.50  NORWEGIAN AIR SHUTTLE
Anne-Sissel Skånvik, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
15.50 - 16.05  Felles spørsmål
16.05 - 16.15  LO, LO I TRONDHEIM OG NORSK FLYGERFORBUND
Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder
Erik Hamremoen, spesialrådgiver
John-Peder Denstad, leder
Yngve Carlsen, forbundsleder
16.15 - 16.25  PARAT, PILOTFORBUNDET I PARAT OG PARAT KABINFORBUND
Anneli Nyberg, nestleder i parat
Arve Sigmundstad, spesialrådgiver
Sissel Vian, leder
Oddbjørn Holsether, leder
16.25 - 16.40  Felles spørsmål
16.40 - 16.45  SUNNHORDLAND LUFTHAVN AS
Jan Morten Myklebust, lufthamnsjef Stord lufthamn
Jakob Bjelland, fungerande ordfører Stord kommune
16.45 - 16.50  SANDEFJORD LUFTHAVN AS
Stig Lindahl, økonomisjef
Gisle Skansen, administrerende direktør
16.50 - 16.55  NEI TIL EU
Jan Steinholt, politisk rådgiver
16.55 - 17.10  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.