Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 15. februar 2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst (Innst.sak, nr. 999 (2020-2021))

Innst.sak, nr. 373 (2020-2021)

Høringsprogram
Mandag 15. februar 2021 
09.00 - 09.05  Komitéleders innledning
  DEL 1 – Videokonferanse på zoom
09.05 - 09.40  Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg
09.40 - 10.00  Pause
10.00 - 10.40  Tidligere olje- og energiminister Åslaug Marie Haga
10.40 - 10.55  Pause
10.55 - 12.00  Tidligere oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland Oljedirektør i Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg
Bisittere:
Direktør Torgeir Stordal og rådgiver Kjell Agnar Dragvik
12.00 - 12.30  Pause
  DEL 2 – Fysisk deltakelse i høringssal N-202
12.30 - 13.35  Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe
13.35 - 13.50  Pause
13.50 - 14.55  Olje- og energiminister Tina Bru med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og avd. direktør Gaute Erichsen
Bisitter:
Departementsråd Andreas H. Eriksen
14.55 - 15.00  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.