Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 9. april 2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken (Dokument 3:6 (2020-2021))

Dokument 3:6 (2020-2021)

Høringsprogram
Fredag 9. april 2021 
11.45 - 11.50  Komitéleders innledning
11.50 - 12.50  Kielland-nettverket v/Odd Kristian Reme
Bisitter:
Anders Helliksen, styremedlem
12.50 - 13.00  Pause
13.00 - 14.10  LO, YS/SAFE, Lederne og NITO
LO v/LO-sekretær Are Tomasgard
Bisittere:
Jørn Eggum, forbundsleder Fellesforbundet
Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi
YS/SAFE v/forbundsleder Hilde-Marit Rysst
Lederne v/tidl. forbundleder Jan Olav Brekke
Bisitter:
Norvald P. Holte, tidl. rådgiver innen olje og gass
NITO v/president Trond Markussen
Bisittere:
Jorunn Birkeland, leder fagutvalg petroleum
Tone Tønnessen, utredningssjef
14.10 - 14.20  Pause
14.20 - 15.00  Norsk olje- og gass v/adm. direktør Anniken Hauglie
Bisitter:
Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør
15.00 - 15.15  Pause
15.15 - 16.15  Olje- og energidepartementet v/statsråd Tina Bru
Bisitter:
Lars-Erik Aamot, ekspedisjonssjef
16.15 - 16.20  Komitéleders avslutning

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.