Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 9. november 2021

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022)

Høringsprogram
Tirsdag 9. november 2021 
10.15 - 10.16  Innledning v/komitéleder Grunde Almeland
  Felles høring med 5 instanser
10.16 - 10.19  VIRKE PRODUSENTFORENINGEN
Åse Kringstad, leder
10.19 - 10.22  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. dir.
Bjørn Wisted, fagsjef
10.22 - 10.25  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
10.25 - 10.28  NORSK JOURNALISTLAG
Dag Idar Tryggestad, leder
10.28 - 10.31  FAGPRESSEN
Per Brikt Olsen, administrerende direktør
10.31 - 10.36  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
10.37 - 10.40  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Tomas Bruvik, generalsekretær
Tone Sidsel Sanden
10.40 - 10.43  NORSK LOKALRADIOFORBUND
Aslak Sommerfelt Skretting, styreleder
10.43 - 10.46  NOPA NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Ole Henrik Antonsen, styreleder
10.46 - 10.49  LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE (LNM)
Randi Thommessen, daglig leder i lnm
Øystein Tømmerås, kunstner og styreleder i lnm
10.49 - 10.52  NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Morten Gjelten, direktør
Marta Færevaag Hjelle, styreleder
10.52 - 10.57  Felles spørsmålsrunde
10.57 - 11.18  Pause og klargjøring til digital deltakelse
  Felles høring med 7 instanser
11.18 - 11.21  SENTER FOR UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK (SUJO)
Per Christian Magnus, senterleder
11.21 - 11.24  NORSK ARKIVRÅD
Anja Vestvold, styreleder
11.24 - 11.27  NORGES FRIVILLIGSENTRALER
Marte Tangen, styreleder
Svein Larsen, styremedlem
Olav Magnus Hammer, styremedlem
11.27 - 11.30  NORSK FOSTERHJEMSFORENING
Tone Granaas, generalsekretær
11.30 - 11.33  SKEIVT KRISTENT NETTVERK
Elisabeth Meling, styreleder
Mona Høvset
11.33 - 11.36  SPERO
Patrick Karlsen, daglig leder
11.36 - 11.39  NOK.
Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder
Sunniva Lundh, konsulent
11.39 - 11.44  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 7 instanser
11.45 - 11.48  STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
Solveig Bratseth, direktør
11.48 - 11.51  KULTURROM
Karen Sofie Sørensen, daglig leder
11.51 - 11.54  HUSET I BYGDA
Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar kulturbygg
11.54 - 11.57  NORGES MUSIKKORPS FORBUND
Rita Hirsum Lystad, president
Håkon Mogstad, kommunikasjonssjef
11.57 - 12.00  NORGES KORFORBUND
Trond Håskjold, president
Marianne Bremnes, generalsekretær
12.00 - 12.03  LIKESTILLINGSSENTERET
Goro Ree-Lindstad, direktør
12.03 - 12.06  LIKESTILLINGSSENTERET KUN
Mari Wattum, daglig leder
Karin Hovde, nestleder
12.06 - 12.11  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser
12.12 - 12.17  SAMETINGET
Roy Amundsen, seniorrådgiver
Tommy Somby, avdelingsdirektør
Veslemøy Dahl, fagleder
Runar Myrnes Balto, medlem av Sametingsrådet
Mikkel Eskil Mikkelsen, medlem av Sametingsrådet
12.17 - 12.20  SÁLAS - SAMISK FORLEGGER- OG AVISFORENING
Geir Wulff, sjefredaktør i ságat/leder i avisseksjonen
Kari Lisbeth Hermansen, sjefredaktør i ávvir
12.20 - 12.25  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.