Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 3. mai 2022

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statens pensjonsfond 2022

Meld. St. 9 (2021-2022)

Høringsprogram
Tirsdag 3. mai 2022 
10.15 - 11.05  REDEGJØRELSE
Trygve Slagsvold Vedum, finansminister
Ida Wolden Bache, sentralbanksjef
Nicolai Tangen, direktør NBIM
Siri Teigum, styreleder Folketrygdfondet
Kjetil Houg, adm. direktør Folketrygdfondet
11.05 - 11.55  Felles spørsmålsrunde
11.55 - 12.05  Pause
  Felles høring med 5 instanser
12.05 - 12.08  WWF NORWAY
Mats Boesen, leder for bærekraftig finans
Stefano Esposito, seniorrådgiver bærekraftig finans
Trond Furnes, seniorrådgiver bærekraftig finans
12.08 - 12.11  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Åsa Paaske Gulbrandsen, politisk rådgiver
12.11 - 12.14  REGNSKOGFONDET
Erlend Trebbi
Claudia Melim-McLeod
Nils Hermann Ranum
12.14 - 12.17  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ (FORUM)
Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder
Diego Foss, fagrådgiver ansvarlige investeringer
12.17 - 12.20  KIRKENS NØDHJELP
Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver
12.20 - 12.40  Felles spørsmålsrunde
12.40 - 12.45  Pause
  Felles høring med 7 instanser
12.45 - 12.48  SLUG – NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver
12.48 - 12.51  AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE
Ina Tin, seniorrådgiver
Ingrid Westgaard Stolpestad, politisk rådgiver
12.51 - 12.54  FORUT
Ida Oleanna Hagen, generalsekretær
12.54 - 12.57  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
Nils Johan Garnes, politisk rådgiver
12.57 - 13.00  CARE NORGE
Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær
Susanne Lende, leder for politikk og kommunikasjon
Eli Marie Hindahl, politisk rådgiver
13.00 - 13.03  LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Vilde Haugsnes, daglig leder
13.03 - 13.06  FELLESUTVALGET FOR PALESTINA
Kirsti Næss, styreleiar
13.06 - 13.25  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring