Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 19. mai 2022

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Kommuneproposisjonen 2023

Prop. 110 S (2021-2022)

Høringsprogram
Torsdag 19. mai 2022 
09.00 - 09.40  KS
Helge Eide, områdedirektør
Torbjørn Eika, sjeføkonom
Rune Bye, avdelingsdirektør
Sigmund Engdal, spesialrådgiver
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør
Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør
09.40 - 10.30  Pause
10.30 - 10.35  MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (DELTAR DIGITALT)
Line Hatmosø Hoem, fylkesvaraordførar
Kristin Marie Sørheim, leiar samferdselsutvalet
Gunn Randi Seime, ass. fylkeskommunedirektør
10.36 - 10.41  VESTLAND FYLKESKOMMUNE (DELTAR DIGITALT)
Rune Haugsdal, fylkesdirektør
10.42 - 10.47  NORDLAND FYLKESKOMMUNE (DELTAR DIGITALT)
Svein Øien Eggesvik, fylkesrådets nestleder
10.48 - 10.53  TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tarjei Jensen Bech, fylkesordfører
10.54 - 11.04  Felles spørsmålsrunde 4 instanser
11.05 - 11.08  FAGFORBUNDET
Mette Nord, leder
Alexander Berg Erichsen, rådgiver
Sidsel Schade, spesialrådgiver
11.09 - 11.12  ARBEIDSTAKERORGANISASJONEN DELTA
Marit Solheim, 2. nestleder
Else Marie Brodshaug, spesialrådgiver
11.13 - 11.16  AKADEMIKERNE
Lise Lyngsnes Randeberg, leder (konstituert)
Helge Kvandal, samfunnspolitisk rådgiver
Bengt Holmen, generalsekretær
11.17 - 11.25  Felles spørsmålsrunde 3 intstanser
11.26 - 11.29  LANDSSAMMENSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR - LVK
Torfinn Opheim, leder
Stein Erik Stinessen, sekretær
11.30 - 11.33  NATURRESSURSKOMMUNENE
Sigmund Lier, leder, ordfører i Tysvær
11.34 - 11.37  HUSEIERNE
Morten Andreas Meyer, generalsekretær
Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef
Kristin Gyldenskog, samfunnskontakt
11.38 - 11.41  NOREGS MÅLLAG
Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar
Synnøve Sætre, nestleiar
Inger Johanne Sæterbakk, styremedlem
11.42 - 11.52  Felles spørsmålsrunde 4 instanser

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring