Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 17. april 2023

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
Grunnrenteskatt på havbruk

Prop. 78 LS (2022-2023), Prop. 78 LS (2022-2023)

Høringsprogram
Mandag 17. april 2023 
  Felles høring med 3 instanser
12.00 - 12.10  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Anniken Hauglie, viseadm. direktør
12.10 - 12.20  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
Terje Olsson, sekretær
Liv Anna Lindman, rådgiver
12.20 - 12.30  KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON (KS)
Torbjørn Eika, sjeføkonom
Helga Birgitte Aasdalen, spesialrådgiver
12.30 - 12.55  Felles spørsmålsrunde
12.55 - 13.00  Pause
  Felles høring med 2 instanser
13.00 - 13.10  SJØMAT NORGE
Geir Ove Ystmark, adm. direktør
Peder Weidemann Egseth, fagsjef næringspolitikk
Kjell Bjordal, representant
Line Ellingsen, styremedlem
13.10 - 13.20  SJØMATBEDRIFTENE
Robert H. Eriksson, adm. direktør
13.20 - 13.45  Felles spørsmålsrunde
13.45 - 13.55  Pause
  Felles høring med 4 instanser
13.55 - 14.00  NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER
Bernt Lind-Aaby, daglig leder
14.00 - 14.05  NORGES FISKARLAG
Erling Holmeset, økonomisjef
14.05 - 14.10  FELLESFORBUNDET
Christian Justnes, forbundssekretær
Dag Odnes, rådgiver
Bård Jordfall, rådgiver
Maria Bjørnsen, rådgiver
14.10 - 14.15  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder
Yngve Hansen, forbundssekretær
Lars Iver Wiig, rådgiver
14.15 - 14.40  Felles spørsmålsrunde
14.40 - 14.50  Pause
  Felles høring med 7 instanser
14.50 - 14.55  FISKEBÅT
Jan Ivar Maråk, ass. direktør
14.55 - 15.00  BRØNNBÅTEIERNES FORENING
Linn Hosteland, sekretariatsleder
Karsten Sprenger, rådgiver
15.00 - 15.05  NORSK INDUSTRI
Stein Lier-Hansen, adm. direktør
Knut Erling Sunde, direktør
15.05 - 15.10  KYSTREDERIENE
Karsten Sprenger, næringspolitisk rådgiver
Linn Hosteland, næringspolitisk rådgiver
15.10 - 15.15  GLOBAL AQUACULTURE TECH HUB
Harald Tom Nesvik, styremedlem
15.15 - 15.20  BLUE PLANET
Eivind Helland, general manager
15.20 - 15.25  DET NORSKE HANDELSKAMMERFORBUND
Tom-Christer Nilsen
Harald Minge, styreleder
Børge Belsvåg, næringspolitisk leder
15.25 - 15.50  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring