Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité fredag 29. september 2023

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Prop. 132 L (2022-2023)

Høringsprogram
Fredag 29. september 2023 
08.30 - 08.31  Innledning v/komitéleder Grunde Almeland
  Felles høring med 5 instanser
08.31 - 08.34  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Inge Alexander Gjestvang, leder
Selena Sefany, politisk rådgiver
Christine Marie Jentoft, rådgiver kjønnsmangfold
08.34 - 08.37  HIVNORGE
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær
Halvor Frihagen, politisk rådgiver
08.37 - 08.40  SALAM
Begard Reza, generalsekretær
08.40 - 08.43  SKEIV VERDEN
Hanne Farideh Lyseth, generalsekretær
08.43 - 08.46  GARMERES - NORGGA SEKŠUVDNA / NORSK SEKSJON
Quim Kamikaze, politihkalaš lávdegoddi
08.46 - 08.56  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
08.57 - 09.00  SIGERDRIVA (NORDISK NETTVERK FOR TVERRFAGLIG FORSKING PÅ KJØNN OG KJØNNSPOLITIKK)
Kamilla Aslaksen, førsteamanuensis
09.00 - 09.03  SEX OG SAMFUNN
Ingvild Endestad, Avdelingsleder kommunikasjon og politikk
Anneli Rønes, Fagpolitisk rådgiver
09.03 - 09.06  HUMAN-ETISK FORBUND
Christian Lomsdalen, leder
09.06 - 09.09  KFUK-KFUM NORGE OG KFUK-KFUM GLOBAL POLITISK UTVALG FOR KJØNNSRETTIGHETER
Elise Afreena Kvale, Utvalgsmedlem i KFUM Global
Synnøve Gimse
09.09 - 09.17  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
09.18 - 09.21  SKEIVT KRISTENT NETTVERK
Elisabeth Meling, styreleder
Solveig Gjesdal, generalsekretær
09.21 - 09.24  NORGES KRISTNE RÅD
Erhard Hermansen, generalsekretær
09.24 - 09.27  ÅPEN FOLKEKIRKE
Eilif Finnseth, Kommunikasjonsrådgiver
Arne Grønningsæter, Leder i Åpen folkekirke Oslo & Seniorforsker
09.27 - 09.30  KRISTENT RESSURSSENTER
Peter Risholm, rådgiver, kommunikasjon og samfunn
09.30 - 09.38  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
09.39 - 09.42  GENID NORGE
Igor Bukanov, Styremedlem Genid
09.42 - 09.45  LESBISKE FEMINISTER
Tonje Gjevjon
09.45 - 09.48  TIL HELHET - FORUM FOR SEKSUALITET OG TRO
Øyvin Hasting, nestleder
Jostein Ek, styremedlem
09.48 - 09.51  STIFTELSEN MORFARBARN
Øivind Benestad, Daglig leder
09.51 - 09.54  JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE
Tarjei Pedersen, Medlem
09.54 - 10.04  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring