Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 16. oktober 2023

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2023-2024)

Høringsprogram
Mandag 16. oktober 2023 
10.00 - 10.02  Innledning av komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen
  Felles høring med 4 instanser:
10.02 - 10.05  KS
Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør
Anne Gamme, fagleder
Terje Wistner, avdelingsdirektør for ehelse
10.05 - 10.08  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Per Gunnar Dahl, bransjeleder
Anne Kjersti Toft, bransjeleder
10.08 - 10.11  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kim Hannibal Hannisdal, spesialrådgiver
Maria Jahrmann Bjerke, spesialrådgiver
10.11 - 10.14  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør for næringspolitikk
Ingvild von Krogh, seniorrådgiver
10.14 - 10.22  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
10.23 - 10.26  NHO GENEO
Torbjørn Furulund, bransjedirektør Helse og Velferd
Catherine Capdeville, næringspolitisk direktør
Ola Eloranta, seniorrådgiver politikk og kommunikasjon
10.26 - 10.29  NHO MAT OG DRIKKE
Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk
Anna Maria Karlsen, fagsjef for matpolitikk
10.29 - 10.32  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Harald Bredrup, styreleder
10.32 - 10.35  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING
Ingunn Jordheim, generalsekretær
10.35 - 10.43  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
10.44 - 10.47  LEGEMIDDELGROSSISTFORENINGEN
Oddbjørn Tysnes, daglig leder
10.47 - 10.50  FARMA NORGE
Kjetil Berg, daglig leder
Elling Berg, styreleder
10.50 - 10.53  APOTEKFORENINGEN
Thor-Arne Englund, næringspolitisk direktør
Hanne Andresen, fagdirektør
10.53 - 10.56  LEGEMIDDELINDUSTRIEN
Leif-Rune Skymoen, administrerende direktør
Thordis Haugen, seniorrådgiver
10.56 - 11.04  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
11.05 - 11.08  IKT-NORGE
Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling
11.08 - 11.11  NORSK VANN
Yngve Wold, assisterende direktør
Thomas Langeland Jørgensen, stabsleder
11.11 - 11.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
11.16 - 11.19  DELTA
Trond Ellefsen, forbundsleder
Else Marie Brodshaug, spesialrådgiver
11.19 - 11.22  FAGFORBUNDET
Lars Erik Flatø, daglig leder
Hans Martin Aase, enhetsleder
11.22 - 11.25  FELLESORGANISASJONEN
Andreas Kikvik, seniorrådgiver
Maria Strømman Berteig, rådgiver
11.25 - 11.28  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Ingerid Marie Utvik, forbundssekretær
Marc Gayorfar, leder i NTL Folkehelseinstituttet
11.28 - 11.36  Felles spørsmålsrunde
11.36 - 12.15  Pause
  Felles høring med 4 instanser:
12.15 - 12.18  FORSKERFORBUNDET
Guro E. Lind, leder
Åshild Olaussen, spesialrådgiver
12.18 - 12.21  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET
Marte Ulltang, klinisk ernæringsfysiolog
Thea Amalie Bergvatn, klinisk ernæringsfysiolog
12.21 - 12.24  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Kaja Marienborg, leder av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre
Heidi Andersen, leder av Bioingeniørfaglig institutt
Margrete Tennfjord, politisk rådgiver
Sine Tolfsen, seniorrådgiver
12.24 - 12.27  RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING
Liv Kari Hansteen, administrerende direktør
Ari Soilammi, utviklingssjef
Hege-Lill Hagen Asp, kommunikasjonssjef
12.27 - 12.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
12.36 - 12.39  NORGES FARMACEUTISKE FORENING
Birgitte Lloyd, Leder & provisorfarmasøyt
Hanne Marie Hagh Sandberg, rådgiver & provisorfarmasøyt
12.39 - 12.42  DEN NORSKE LEGEFORENING
Anne-Karin Rime, president
Nils Kristian Klev, visepresident
12.42 - 12.46  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
12.47 - 12.50  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Bente Lüdemann, fagsjef
Trude Hagen, seniorrådgiver
12.50 - 12.53  NSFS FAGGRUPPE INNEN PSYKISK HELSE OG RUS
Espen Gade Rolland, leder
Svein Roald Garseg Olsen, seniorrådgiver
12.53 - 12.56  LANDSGRUPPEN AV HELSESYKEPLEIERE
Ann Karin Swang, leder
Jorunn Grøndalen, fagrådgiver
12.56 - 13.02  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
13.02 - 13.05  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Lena Henriksen, leder
13.05 - 13.08  VERNEPLEIERFORBUNDET
Bjørn Harald Iversen, styreleder
Oliver Hoksrød, styremedlem
13.08 - 13.12  Felles spørsmålsrunde
13.12 - 13.25  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
13.25 - 13.28  DEN NORSKE TANNLEGEFORENING
Heming Olsen-Bergem, president
Christian P. Fjellstad, rådgiver
13.28 - 13.31  TIPS - TANNLEGER I PRIVAT SEKTOR
Dag Abrahamsen, styreleder
Jon-Reidar Eikaas , styrets nestleder
13.31 - 13.34  NORGES OPTIKERFORBUND
Hans Torvald Haugo, generalsekretær
13.34 - 13.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
13.40 - 13.43  NORSK PSYKOLOGFORENING
Håkon Kongsrud Skard, president
Kim Edgar Karlsen, fagsjef
Kristina Gjendemsjø Høyer, kommunikasjonssjef
13.43 - 13.46  NORSK FORBUND FOR PSYKOTERAPI
Kjersti Almåsvold, styreleder
13.46 - 13.49  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Gerty Lund, forbundsleder
13.49 - 13.52  NORSK KIROPRAKTORFORENING
Marcus Karlsen Ogre, styremedlem
13.52 - 14.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
14.01 - 14.04  NORSK OSTEOPATFORBUND
Tomas Collin, leder
14.04 - 14.07  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
Tove Holst Skyer, forbundsleder
14.07 - 14.10  NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Peter Chr. Lehne, styreleder
Thomas A. Helgesen, prosjektmedarbeider
14.10 - 14.13  NORSKE HOMEOPATERS LANDSFORBUND
Linbjørg Skalleberg, leder
Kate Feby, leder for politisk gruppe
14.13 - 14.21  Felles spørsmålsrunde
14.21 - 14.49  Pause
  Felles høring med 4 instanser:
14.49 - 14.52  KREFTFORENINGEN
Sara Underland Mjelva, leder av forebyggingsseksjonen
Thomas Axelsen, leder av politisk seksjon
14.52 - 14.55  BARNEKREFTFORENINGEN
Espen Lahnstein, prosjektleder
Trine Nicolaysen, generalsekretær
14.55 - 14.58  KVINNEHELSEALLIANSEN
Elisabeth Swärd, spesialrådgiver kvinnehelse
Ann Helen Brendehaug, nestleder PCOS Norge
14.58 - 15.01  DEN NASJONALE STØTTEGRUPPEN ETTER 22. JULI
Lisbeth Røyneland, styreleder
Gro Lindstad, generalsekretær
15.01 - 15.09  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
15.10 - 15.13  SAFO - SAMARBEIDSFORUMET AV FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER
Janne Skei, daglig leder
Tom Tvedt, styreleder
Tove-Linnea Brandvik, styrets nestleder
15.13 - 15.16  NORGES HANDIKAPFORBUND
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder
Bjarne Kristoffersen, generalsekretær
Camilla Huggins Aase, politisk rådgiver
15.16 - 15.19  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Tom Tvedt, forbundsleder
Ingvild Østerby, juridisk rådgiver
Niclas Tokerud, kommunikasjonsrådgiver
15.19 - 15.22  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
15.22 - 15.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
15.31 - 15.34  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver
15.34 - 15.37  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Siri Espe, Interessepolitisk leder
Nora Thunem, rådgiver
Benedikte-Marie Lio, styremedlem
Asgeir Fagerli Langberg, styremedlem
15.37 - 15.41  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
15.43 - 15.46  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, nestleder for interessepolitisk avdeling
15.46 - 15.49  NORGES DØVEFORBUND
Sindre Svindal, interessepolitisk medarbeider
Adriana Fjellaker, interessepolitisk rådgiver
Elisabeth F. Holtet, interessepolitisk rådgiver
15.49 - 15.52  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Merete Orholm, politisk sjef
Inger Helene Venås, generalsekretær
Bjørg Kampestuen-Berntzen, forbundsleder
15.52 - 15.58  Felles spørsmålsrunde
15.58 - 16.10  Pause
  Felles høring med 4 instanser:
16.10 - 16.13  LHL
Mari Larsen, konstituert generalsekretær
Helle Grøttum, leder av LHL Astma og Allergi
16.13 - 16.16  LHL HJERNESLAG OG AFASI & LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE
Tommy Skar, generalsekretær for LHL Hjerneslag og Afasi
Marianne Brodin, spesialrådgiver afasi ved LHL Hjerneslag og Afasi
Roger Amundsen, daglig leder ved Landsforeningen for Slagrammede
16.16 - 16.19  DIABETESFORBUNDET
Malin Lenita Vik, fagpolitisk ansvarlig
Cecilie Roksvåg, fungerende generalsekretær
16.19 - 16.25  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
16.26 - 16.29  NORGES PARKINSONFORBUND
Linda Paulsen Vik, Konstituert generalsekretær
Sverre Nilsen, Seniorrådgiver kommunikasjon
16.29 - 16.32  EPILEPSIFORBUNDET
Espen Lahnstein, forbundsleder
Thyra Kirknes Bøhm, rådgiver
16.32 - 16.35  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal, generalsekretær
Trond Jære, organisasjonssekretær
Elizabeth Ledal, organisasjonssekretær
16.35 - 16.38  HODEPINE NORGE
Aud Nome Dueland, nevrolog og fagrådsmedlem
Anne Christine Poole, lege og styreleder
16.38 - 16.46  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
16.47 - 16.50  AUTISMEFORENINGEN I NORGE
Elin Maria Lillo-Wall, sekretariatsleder
Catrine Pettersen, nestleder for styret
16.50 - 16.53  KOALISJONEN FOR SJELDNE SYKDOMMER
Fredrik Arneberg, talsperson
Kristin Mesteig, talsperson
16.53 - 16.56  LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE
Marit Lundberg, daglig leder
Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonsansvarlig
16.56 - 16.59  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær
16.59 - 17.07  Felles spørsmålsrunde
17.07 - 17.15  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
17.15 - 17.18  MENTAL HELSE
Aina Nybakke, nestleder
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
17.18 - 17.21  PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS
Isak Bradley, styreleder
17.21 - 17.24  HIVNORGE
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær
Halvor Frihagen, politisk rådgiver
17.24 - 17.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
17.31 - 17.34  NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
Marte Øien, politisk seniorrådgiver
Anna Camilla Kjensmo, kommunikasjonsrådgiver
17.34 - 17.37  NORSK REVMATIKERFORBUND
Ann Kristin Bakke, fagsjef for interessepolitikk
Camilla Stabell, kommunikasjonsansvarlig
17.37 - 17.40  PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET
Mari Øvergaard, generalsekretær
Maren Awici-Rasmussen, organisasjonsrådgiver
17.40 - 17.43  NORSK LYMFØDEM OG LIPØDEMFORBUND
Elin Madsen, styreleder
17.43 - 17.51  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
17.52 - 17.55  MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær
Jan Anders Istad, interessepolitisk rådgiver
17.55 - 17.58  NORGES ME-FORENING
Olav Osland, generalsekretær
Trude Schei, assisterende generalsekretær
17.58 - 18.01  RÅDET FOR MUSKELSKJELETTHELSE
Amy Elise Martinsen, administrativ leder
18.01 - 18.07  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.