Skriv skriftlig innspill

Høring: Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Sak: Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)
Komité: Utdannings- og forskningskomiteen
Frist for å sende inn skriftlig innspill: 11.11.2021, kl. 23.59

Frist for å sende inn har utgått