Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), Innst. 12 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2021 Innst. 12 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Netto rammebeløp for rammeområde 16 i 2022 er 86 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021