Skriv skriftlig innspill

Høring: Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold)

Sak: Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold) Prop. 85 L (2021-2022)
Komité: Næringskomiteen
Frist for å sende inn skriftlig innspill: 03.05.2022, kl. 16.00

Frist for å sende inn har utgått