Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold)

Prop. 85 L (2021-2022), Innst. 312 L (2021-2022), Lovvedtak 68 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 16.05.2022Innst. 312 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i hundeloven, jf. Innst. 312 L (2021-2022). Hovedformålet er å forsterke forebyggende tiltak rettet mot hundeholderen. Det er vedtatt bestemmelser om kompetansekrav til hundeholder, nye virkemidler for å håndheve sikringsregler og objektive vurderingskriterier ved hundebittskade. Stortinget vedtok på enkelte punkter andre bestemmelser enn det som fremgår i regjeringens forslag i proposisjonen. Det gjelder lovens formålsparagraf § 1 der det nå bl.a slås fast at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overenstemmer med og tar hensyn til deres natur og beskytter dem mot fare og unødvendige påkjenninger og belastninger. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder. Stortinget vedtok også andre endringer enn det regjeringen foreslo i proposisjonen i §§ 9 første ledd, 18 nytt femte ledd, 18a nytt fjerde ledd og 19 nytt fjerde ledd.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2022