Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Spørretime

Onsdag 04. november 2015 kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
 • Bilde av Erna Solberg
  Erna Solberg (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Ivar Odnes (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Representanter for regjeringen har signalisert at regioner som har mistet fordelen ved redusert arbeidsgiveravgift, vil kunne kompenseres i form av infrastrukturtiltak for perioden 2016-2017. Blant annet ble transportnæringen i Valdres i fjor høst oppfordret til å spille inn forslag til utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesveger som kunne være aktuelle for slike kompensasjonsmidler. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er imidlertid ikke slike midler nevnt. Går regjeringen nå bort fra sine lovnader?
 • 2. Fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mennesker på flukt vil komme til de fleste kommunene i Norge. Enkelte kommuner har god erfaring og praksis, andre ikke. Det er avgjørende for den videre integrering at identifisering, sikkerhets- og helsevurdering, bosetting og inkludering av flest mulig skjer raskest mulig. Vil statsråden ta initiativ til at regioners/fylkers totale ressurser blir kartlagt og sett helhetlig, slik at flyktningene, uansett om de kommer til små eller store kommuner, raskt og effektivt blir godt mottatt, avklart og integrert?
 • 3. Fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  EU er i ferd med å vedta et nytt europeisk offshore helikopterregelverk, HOFO. Regelverket vil åpne for at utenlandske helikopterselskaper kan operere på norsk sokkel, og at Norge ikke lenger kan kreve nasjonal driftstillatelse. Dette vil kunne resultere i store konsekvenser for sikkerheten til norsk offshore helikopteroperasjoner. Vil statsråden gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell innføring av nytt regelverk?
 • 6. Fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dårlig luftkvalitet er et stort problem i mange av våre store kommuner. Det nye byrådet i Oslo ønsker å forbedre luftkvaliteten blant annet ved å gjøre flere gater og indre by bilfri. Fra regjeringsmedlemmer er dette betegna som et 'dårlig mareritt' for folket. Er statsråden enig i dette, eller er hun positiv til lokale initiativ for å redusere biltrafikken?
 • 7. Fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  I 2002 vedtok Stortinget etter omfattende debatt å legge traseen for Ringeriksbanen over Åsa i stedet for Kroksund ved Tyrifjorden. Begrunnelsen var 'de store negative konsekvensene for landskap, kulturminner, naturmiljø og landbruk'. I juni 2015 ble vedtaket opphevet helt uten begrunnelse slik at vi nå risikerer en jernbane tvers gjennom verneverdige våtmarksområder omfattet av verneplanen for nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Vil statsråden ta verneplanen opp av skuffen og gjøre noe for å hindre disse inngrepene?
 • 8. Fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  I Stortingets spørretime den 20. mai svarte statsråden, på spørsmål om videreføring av gratis kjernetid for alle fire- og femåringer i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand med områdesatsinger, at: 'Denne ordningen vil fortsette ut avtaleperioden for områdesatsing, henholdsvis 2016 og 2017'. I statsbudsjettet er imidlertid bevilgningene til dette kuttet fra vel 60 millioner til 39 millioner kroner og bydelene har fått beskjed om at gratis kjernetid for alle avsluttes etter juni 2016. Vil statsråden følge opp det hun svarte i Stortinget i mai?
 • 9. Fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil Stortinget få anledning til å behandle eventuelle endringer i tingrettsstrukturen, eller vil dette avgjøres i departementet?