Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Datalagringsdirektivet på Stortinget

Første gangs behandling av saken om datalagringsdirektivet fant sted 4. april 2011. Se oversikt over dokumenter tilknyttet saken, samt informasjon om saksbehandlingen.

Saksordfører Ingjerd Schou (H) under debatten om datalagringsdirektivet 4. april.

Les referatet fra stortingsmøtet 4. april. Opptak av møtet er også tilgjengelig i videoarkivet.

89 stemte her for innføring av datalagringsdirektivet, og 80 stemte mot. Partiene som stemte for var Arbeiderpartiet og Høyre. Høyre hadde fristilt sine representanter og fem representanter fra partiet valgte å stemme med mindretallet.

Se vedtaket i korthet og lenker til sakens dokumenter på sakssiden.

Annen gangs behandling av lovsaken fant sted mandag 11. april, og lovvedtaket ble bifalt. Se referat fra møtet 11. april. Les mer om lovarbeidet.

Komitéarbeidet og høringer

Les innstillingen om datalagringsdirektivet fra transport- og kommunikasjonskomiteen.

Lovsaken er behandlet av transport- og kommunikasjonskomiteen. Saksordfører i denne saken er Ingjerd Schou fra Høyre. Les mer om rollen som saksordfører og generelt om komitéarbeidet.

Det ble avholdt høringer i denne saken 7. og 9. februar. Se opptak fra høringene i videoarkivet.

Bakgrunn

I desember 2010 la regjeringen frem to saker for Stortinget om EUs datalagringsdirektiv: en lovsak med forslag om gjennomføring i norsk rett, og en samtykkesak med formelt forslag om innlemming av direktivet i EØS-avtalen.

En flertallsregjering vil i de fleste tilfeller ha flertallet i Stortinget bak seg i saker som kommer fra regjeringen. Denne saken skiller seg fra dette da SV og SP, i dagens koalisjonsregjering, allerede i proposisjonene fra regjeringen har varslet at de er imot forslaget.

Det har også tidligere vært en rekke saker (spørsmål og representantforslag) til behandling i Stortinget med tilknytning til datalagringsdirektivet.

Nye rettsakter som innlemmes i EØS-avtalen sees på som en traktatendring. Ifølge Grunnlovens § 26 skal traktatendringer som bl.a. fører til lovendring behandles av Stortinget. Derfor skal samtykke til denne endringen behandles som en egen sak (samtykkesak), og denne har også en egen saksside. Samtykkesaken behandles av utenriks- og forsvarskomiteen i kjølvannet av lovsaken i transport- og kommunikasjonskomiteen. Karin S. Woldseth fra FrP er saksordfører  i samtykkesaken.

Se ellers en oppsummering av direktivets innhold samt  lenker til ytterligere informasjon på europalov.no. Stortingsbiblioteket (bibl@stortinget.no) kan også svare på spørsmål om hvor man finner bakgrunnsinformasjon om direktivet.

Bård Hoksrud (FrP) og Ingjerd Schou (H) under debatten om datalagringsdirektivet 4. april.

Bård Hoksrud (FrP) og Ingjerd Schou (H) under debatten om datalagringsdirektivet 4. april. 

Sist oppdatert: 05.04.2011 13:15
: