Riksantikvar Jørn Holme, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete og Eli Fiskvik fra Stortinget tar Elverumsfullmakten i nærmere øyensyn, tilbake på stedet den ble skrevet og vedtatt for 75 år siden, Elverum folkehøgskule. Foto: Stortinget

Riksantikvar Jørn Holme, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete og Eli Fiskvik fra Stortinget tar Elverumsfullmakten i nærmere øyensyn, tilbake på stedet den ble skrevet og vedtatt for 75 år siden, Elverum folkehøgskule. Foto: Stortinget

Elverumsfullmakten kom hjem

Elverumsfullmakten kom hjem da Stortingets presidentskap og øvrige stortingsrepresentanter deltok under Elverum kommunes minnemarkering av 9. april 1940 på Elverum folkehøgskule.

Under markeringen på historisk grunn på Elverum folkehøgskule, smeltet den nasjonale og lokale historien om krigens første dager sammen. Stortingspresident Olemic Thommessen tok med seg den originale Elverumsfullmakten tilbake til sitt «fødested» på Elverum folkehøgskole på dagen 75 år etter at den ble skrevet av daværende stortingspresident C. J. Hambro og vedtatt av Stortinget i gymsalen på folkehøgskulen.

Ordfører Erik Hanstad ønsket gjestene velkommen til minnemarkeringen på Elverum folkehøgskule. Foto: Stortinget.

Ordfører i Elverum kommune, Erik Handstad, ønsket gjestene velkommen til Elverum folkehøgskule og takket for at man ikke hadde glemt de historiske hendelsene som fikk så tydelige følger for det lille lokalsamfunnet 9. april 1940 og dagene etter.

Les ordfører Erik Hanstads tale.

Elverumsfullmakten – konstitusjonell nødrett og nødvendig legitimitet

Gjennom Elverumsfullmakten overførte Stortinget sin myndighet til regjeringen så lenge krigen varte. Fullmaktens status har vært et stridstema, men møtet i gymsalen kvelden 9. april 1940 er likevel et sterkt og betydningsfullt øyeblikk i norsk historie. Stortinget kunne ikke komme sammen igjen før 14. juni 1945, og fullmakten sikret dermed at regjeringens myndighetsutøvelse ble forankret i Grunnloven på en slik måte at regjeringen fikk nødvendig legitimitet i unntaksperioden frem til 1945.

Når vi hyller minnet om Elverumsfullmakten og kongens nei, er det motet, kampviljen og det rakryggede møtet med diktaturet vi hyller. Slikt mot og slik kampvilje har en omkostning. Da Norges politiske ledere valgte krigen, valgte de på vegne av en hel befolkning. Mange måtte betale en høy pris for dette valget. Og noen ofret alt.

Stortingspresident Olemic Thommessen

Som en følge av at norske myndigheter befant seg på Elverum, ble byen hardt rammet av krigshandlinger umiddelbart i dagene etter 9. april 1940. Sentrum ble lagt i grus av tyske bomber, 41 sivile ble drept og mange såret. Under sin tale til de mange fremmøtte som deltok under minnemarkeringen inne i den gamle gymsalen på Elverum folkehøgskule sa stortingspresident at de modige politiske valgene som ble tatt for 75 år siden reddet demokratiet, men at de samtidig fikk dyrekjøpte konsekvenser for byens befolkning.

Stortingspresidenten hedret veteran Fredrik Seeberg for hans innsats under kampene i aprildagene 1940. Foto: Stortinget.

Thommessen avsluttet sin tale med å takke veteranen Fredrik Seeberg for hans modige innsats under kampene på Midtskogen i aprildagene 1940. Seeberg var bare 17 år da de tyske okkupasjonsstyrkene inntok Norge, og han ble alvorlig såret i kamp mot tyske styrker.

Les stortingspresidentens tale.

Som en flott avrunding på minnemarkeringen innendørs avsluttet folkehøgskulens kor med en rørende fremføring av sangen «Til ungdommen». Arrangementet i sin helhet ble avsluttet med bekransning og tale ved minnebautaen utenfor folkehøgskulen, før skolens kor sammen med publikum sang Ja vi elsker.

Folkehøgskulens kor med elever fra alle landets fylker og med 10 ulike nasjonaliteter sang Til Ungdommen. Foto: Stortinget.

Vertskap for arrangementet var Elverum kommune sammen med Elverum folkehøgskule. Tilstede under minnemarkeringen var foruten ordfører og representanter fra kommunen og folkehøgskulen, Stortingets presidentskap sammen med øvrige stortingsrepresentanter.


Sist oppdatert: 10.04.2015 14:41