Politikerpanelet under debatten (f.v.): senator Lesil McGuire, Alaska, delegasjonsleder for Stortingets arktiske delegasjon, Eirik Sivertsen, USAs ambassadør i Norge, Samuel Heins og statssekretær i UD, Tore Hattrem. Foto: Stortinget.

Politikerpanelet under debatten (f.v.): senator Lesil McGuire, Alaska, delegasjonsleder for Stortingets arktiske delegasjon, Eirik Sivertsen, USAs ambassadør i Norge, Samuel Heins og statssekretær i UD, Tore Hattrem. Foto: Stortinget.

Arktisk debatt under Arendalsuka

Arktisk råds 20-årsjubileum og økonomisk utvikling var blant hovedtemaene da Stortingets arktiske delegasjon arrangerte møte under Arendalsuka den 19. august.

Fremtredende politikere og næringslivsrepresentanter var invitert for å diskutere samarbeid i nordområdene.

Arktisk samarbeid en suksess

I politikerpanelet var det stor enighet om at samarbeidet de første 20 årene i Arktisk råd har vært en nyskapende suksess i internasjonalt samarbeid. USAs ambassadør i Norge, Samuel Heins, understreket USAs vilje til å prioritere samarbeidet i Arktis høyt, og viste til president Obamas besøk til Alaska i forkant av klimamøtet i Paris i fjor.

Statssekretær i UD, Tore Hattrem, la for sin del vekt på det Arktisk råd har betydd for å sikre en fredelig og bærekraftig utvikling i regionen. Han fremhevet blant annet avtalene om søk og redning i Arktis og opprydding av oljesøl samt betydningen av at urfolkrepresentanter deltar aktivt i samarbeidet.

Utfordring om klimasamarbeid

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A) poengterte at en av styrkene til Arktisk råd er at rådet er i stand til å inkludere nye tema i samarbeidet etter hvert som mulighetene byr seg. Det seneste eksempelet er samarbeid med næringslivsaktører gjennom Arctic Economic Council.

Sivertsen utfordret nå til å se på hvordan Arktisk råd kan brukes for å implementere klimaavtalen fra Paris i 2015. Landene som står for to tredeler av verdens utslipp av CO2 er samlet rundt bordet i Arktisk råd når man inkluderer medlemsland og observatørland (18 land og EU).
 
– Vi må undersøke ulike muligheter for å implementere Paris-avtalen. Klimaendringene rammer Arktis hardt, det er der vi ser klimaendringene først og tydeligst. De 18 landene og EU som er involvert i det arktiske samarbeidet, er et godt utgangspunkt for å fremforhandle nødvendige kutt i utslippene, mener Sivertsen.

Næringsliv i Arktis

Representantene fra næringslivet ser også behov for samarbeid i Arktis. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam fremhevet viktigheten av at næringslivet samarbeider på tvers av landegrensene. Han forventer stor økning i arktisk turisme og understreket at det er viktig å tilby autentiske opplevelser og å stille strenge miljøkrav for å operere i Arktis.

Næringslivspanelet under arktisk debatt i Arendalsuka 2016

Næringslivspanelet under debatten (f.v.): Sturla Henriksen, Rederiforbundet, Daniel Skjeldam, Hurtigruten, Liv Monica Stubholt, Selmer, Anthony Edwardsen, UIC, Felix Tschudi og Tara Sweeney, Arctic Economic Council. Foto: Stortinget.

Les mer om Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.


Sist oppdatert: 23.08.2016 11:59