Den norske delegasjonen, f.v.: Jan-Henrik Fredriksen (FrP), Bjørn Willy Robstad, Stortingets administrasjon, Margunn Ebbesen (H), Eirik Sivertsen (A), Siri Meling (H), Silje Arnekleiv, Stortingets administrasjon og Ingrid Heggø (A). Foto: Stortinget.

Den norske delegasjonen, f.v.: Jan-Henrik Fredriksen (FrP), Bjørn Willy Robstad, Stortingets administrasjon, Margunn Ebbesen (H), Eirik Sivertsen (A), Siri Meling (H), Silje Arnekleiv, Stortingets administrasjon og Ingrid Heggø (A). Foto: Stortinget.

Arktisk konferanse i Russland

Stortingets arktiske delegasjon deltok på den 12. arktiske parlamentarikerkonferansen i Ulan-Ude, Russland 14.–17. juni 2016. Hovedtema på konferansen var klima, levekår og nye muligheter i Arktis.

Konferansen samlet deltakere fra de arktiske landene, urfolksrepresentanter og fra observatørland som Japan og Storbritannia. Vertskap for konferansen var den russiske statsdumaen.

Eirik Sivertsen gjenvalgt som leder

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A) ble gjenvalgt som leder av den internasjonale arktiske parlamentarikerkomiteen. Larry Bagnell fra Canada ble valgt som nestleder.

– Det arktiske samarbeidet er viktig for Norge og vi bør være i førersetet. Sammen med USA, Russland, Canada og de nordiske landene har vi en enestående mulighet til samarbeid for en fredelig og positiv utvikling i nord, uttaler Sivertsen.

Eirik Sivertsen (t.h.), Michael Slipenchuk, medlem av Statsdumaen og Vladimir Barbin, Russlands arktiske ambassadør.
Eirik Sivertsen (t.h.), Michael Slipenchuk, medlem av Statsdumaen og Vladimir Barbin, Russlands arktiske ambassadør. Foto: Stortinget.

Slutterklæring

Deltakerne på konferansen vedtok en slutterklæring med anbefalinger for det fremtidige arktiske samarbeidet.

– Jeg vil fremheve to punkter fra slutterklæringen, sier Eirik Sivertsen. Det første er at vi vil at menneskene som bor i nord må få styrket sin stemme inn i det internasjonale arktiske samarbeidet. Det andre er at vi i større grad må ta i bruk teknologi, som satellitter, for å løse de utfordringene vi ser i et Arktis med mye større aktivitet enn tidligere – avslutter Sivertsen.

Slutterklæringen fra konferansen (pdf).

Om Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

Den norske delegasjonen ved Baikalsjøen.

Delegasjonen ved Bajkalsjøen, f.v.: Margunn Ebbesen (H), Siri Meling (A), Eirik Sivertsen (A), Ingrid Heggø (A), Jan-Henrik Fredriksen (FrP), Silje Arnekleiv og Bjørn Willy Robstad fra Stortingets administrasjon. Foto: Stortinget.


Sist oppdatert: 21.06.2016 16:02