Amelia Padurariu, Jørn Dohrmann, Eirik Sivertsen og Bjørn Willy Robstad. Foto: Europaparlamentet 2015.

Amelia Padurariu, Jørn Dohrmann, Eirik Sivertsen og Bjørn Willy Robstad. Foto: Europaparlamentet 2015.

Arktisk møte i Europaparlamentet

Lederen av Stortingets arktiske delegasjon Eirik Sivertsen (A) ledet møte i Den arktiske parlamentarikerkomiteen i Europaparlamentet.

Den 17. desember 2015 møttes parlamentarikere fra de 8 arktiske landene og Europaparlamentet for å diskutere samarbeid i Arktis. På dagsordenen for møtet sto blant annet tettere samarbeid innen utdanning og forskning, og tettere økonomisk samarbeid i regionen.

Utdanning og forskning

Presidenten i «University of the Arctic» Lars Kullerud redegjorde for hvordan de arbeider for tettere samarbeid mellom universitet og høyskoler i Arktis. Klimaforskningen og annen type miljøforskning er godt egnet for studier i Arktis, og UArctic legger forholdene til rette for samarbeid gjennom tematiske nettverk. I tillegg har UArctic i mange år arbeidet med studentutveksling mellom landene i nord. Den arktiske parlamentarikerkomiteen var i sin tid med til å ta initiativ til opprettelsen av UArctic og vil fortsatt presse på for å styrke samarbeidet på dette området.

Økonomisk utvikling

Arctic Economic Council (AEC) ble opprettet for et år siden, og i september 2015 åpnet et nytt sekretariat for AEC i Tromsø. AEC er drevet av næringslivet og skal blant annet være en partner for Arktisk råd om bærekraftig økonomisk utvikling i nord.

– Vi er klare på at vi ønsker å ta i bruk de ressursene vi har i Arktis. I denne prosessen er en dialog med næringslivet viktig, og at vi legger forholdene til rette for en bærekraftig utvikling i nord. Da tenker jeg både på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, understreker Sivertsen.

Konferanse i Russland

På møtet i Strasbourg ble det besluttet at neste års arktiske parlamentarikerkonferanse skal arrangeres i Russland 13.-17. juni 2016.


Sist oppdatert: 21.12.2015 14:04