Progresjon i byggeprosjektet

Stortingets byggeprosjekter er vel underveis.  Innenfor de bevarte veggene i Prinsens gate 26 skapes det nå splitter nye kontorlokaler, og fra Rådhusgata begynner innkjøringstunnelen å ta form. 

Prinsens gate 26, fasade med kran tidligere i prosjektet. Foto: Stortinget.
Prinsens gate 26, fasade med kran tidligere i prosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt, som startet våren 2014, kan endelig legge perioden med de mest støyende arbeidene bak seg – til glede for både stortingsrepresentanter og naboer. Alle de tre delprosjektene, som til sammen bidrar til fornyelse av Stortingets kontorlokaler og etablering av sikrere tilkomst, er nå i neste fase.

En tidsriktig arbeidsplass

Prinsens gate 26, som har vært i Stortingets eie siden 1972, har hele tiden fungert som kontorlokaler for representanter, partigruppene, og for Stortingets administrasjon. Gammel og utslitt infrastruktur, mangelfull brannteknisk  tilstand og alunskifer som hadde påført bygningen store skader har gjort totalombygging helt nødvendig. Et økende plassbehov har også gjort det nødvendig å optimalisere bruken av arealet, og innenfor de verneverdige veggene skapes nå Stortingets fremtidige arbeidsplasser – med tidsriktige løsninger. En kombinasjon av åpne landskap, cellekontorer og felles møteplasser er det som vil møte representanter og ansatte når lokalene skal stå ferdig i 2018.

En sikker arbeidsplass

Innkjøringstunnelen, som vil strekke seg 250 meter fra Rådhusgata og frem til Stortingets nye post- og varemottak, skal bidra til å øke sikkerheten for alle som ferdes i Stortingets bygninger.

Arbeidet med innkjøringstunnelen er inne i en aktiv fase: inngangen og de første meterne av tunnelen har nå kommet til syne. Her vil det fremdeles forekomme støyende arbeider, fordi fjell må sprenges for å gjøre plass til anlegget.  Av hensyn til omgivelsene har Stortinget valgt å gjennomføre mye av dette arbeidet nattestid, siden området hovedsakelig består av næringseiendommer.  

Et krevende prosjekt

Det er flere elementer som setter Stortingets byggeprosjekt i særstilling: hensynet til en nasjonalforsamling i full drift – praktisk talt på byggeplassen, verneverdige fasader som krever sitt og kabler som dukker opp der de angivelig ikke skulle være.

Som med alle store byggeprosjekter er veien til målet ikke alltid helt forutsigbar. Det forespeiles nå at lokalene vil være innflytningsklare sommeren 2018.


Sist oppdatert: 29.09.2016 16:52