Den kinesiske viseutenriksminister Liu Haixing og Øyvind Halleraker. Foto: Stortinget.

Den kinesiske viseutenriksminister Liu Haixing og Øyvind Halleraker. Foto: Stortinget.

Halleraker i Kina

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker deltok 23.–29. juli på møter med kinesiske myndigheter og tenketanker i Beijing og Shanghai.

Halleraker var med i en delegasjon fra NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA).

Sentrale temaer for møtene var regionale sikkerhetsspørsmål, særlig vedrørende Sørkinahavet, kinesiske perspektiver på sikkerhetspolitisk samarbeid med NATO og «One Belt, One Road», Kinas omfattende program for infrastrukturinvesteringer og handelstilknytning vestover gjennom Asia og til Øst-Europa.

Kina er observatør i Arktisk Råd, derfor var det også naturlig at Kinas interesser i Arktis ble drøftet på møtene.

– Norge er åpent for et bredere bilateralt samarbeid med Kina, inkludert i Arktis-spørsmål, uttrykte Halleraker i delegasjonens møte med Kinas viseutenriksminister Liu Haixing.

Halleraker drøftet videre Kinas ambisjoner i Arktis med sentrale representanter for tenketanker og myndigheter i Beijing og Shanghai.

På reisen deltok 20 andre parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Halleraker var representert i kraft av sin rolle som leder for forsamlingens underkomité for transatlantisk samarbeid.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA).


Sist oppdatert: 29.07.2016 12:35