Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, taler til NATOs parlamentarikerforsamling. Foto: Stortinget/Morten Brakestad.

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, taler til NATOs parlamentarikerforsamling. Foto: Stortinget/Morten Brakestad.

Nå er tiden for å investere i forsvar

Vi skal ha sterke militære styrker for å hindre krig, ikke for å krige, sa NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, til NATOs parlamentarikerforsamling.

Les generalsekretær Jens Stoltenbergs tale

Se video fra Stoltenbergs møte med pressen

Stoltenberg konstaterte at NATO står overfor et nytt trusselbilde.

– Det er ikke kald krig, men vi har heller ikke strategisk samarbeid med Russland, sa Stoltenberg, da han møtte pressen etter talen i NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA).

Forholdet til Russland er en av hovedårsakene til at Stoltenberg oppfordret NATOs parlamentarikere til å bevilge mer penger til å investere i forsvar.

Parlamentarikere har en viktig rolle

Før Stoltenberg gikk på talerstolen ønsket NATO PAs president, Michael Turner, generalsekretæren velkommen. Turner takket Stoltenberg for hans respekt for NATO PA og hans åpenhet mot forsamlingen. Stoltenberg understreket i sin tale at parlamentarikere har en viktig rolle i forsvars- og sikkerhetspolitikken. De bidrar til åpenhet og demokratisering på dette komplekse politikkområdet.

Stoltenberg var svært tydelig

De norske delegatene Linda C. Hofstad Helleland (H) og Rigmor Aasrud (Ap) karakteriserte Stoltenbergs innlegg som svært tydelig. De påpekte at talen var en sterk påminnelse om hvilke sikkerhetsutfordringer NATO møter, særlig i forhold til Russland.

– Terrorangrepet i Ankarra forrige uke illustrerer dessuten hvor mange ulike typer utfordringer som gjør seg gjeldende, sa Aasrud.

Hun understreket videre at NATOs medlemsland må stå samlet. En konsekvens av dette er at alliansen har behov for ytterligere modernisering og effektivisering. 

– Stoltenberg hadde et tydelig budskap om nødvendigheten av felles opprustning i NATO, sa Helleland, og påpekte at Stortinget fikk skryt for økte bevilgninger til Forsvaret.   

Avskrekking, Russland og ustabilitet i sør

I sin tale fremhevet Stoltenberg tre hovedutfordringer for NATO.

– NATO har de siste årene gjennomført den største omstillingen siden den kalde krigen, innsatsstyrken er for eksempel doblet, sa Stoltenberg.

Allikevel er det behov for å modernisere og styrke NATOs kapabiliteter ytterligere for å avskrekke. Særlig gjelder dette forholdet til Russland. 

 Bare et sterkt NATO kan ha et konstruktivt forhold til Russland, sa Stoltenberg.

Når det gjelder forholdet til Russland er det ingen motsetning mellom å være sterk og å være i dialog. Stoltenberg påpekte at NATO må få Russland til å forstå at de tjener mer på å samarbeide med vesten enn på å motarbeide.

– Demokratiutvikling i NATOs nærområder i sør er i NATOs interesse, påpekte Stoltenberg.

Ustabilitet i Midtøsten og Nord-Afrika er en reell sikkerhetstrussel for NATO. Det er grunnen til at NATO bistår land i dette området.

NATO skal beskytte egne allierte

Generalsekretæren hadde satt av god tid til spørsmål fra parlamentarikerne. Spørsmålene var komplekse og varierte. Stoltenberg påpekte derfor at NATO ikke er et verdenspoliti, men en forsvarsallianse etablert for å beskytte egne allierte.

Stoltenberg var også tydelig på at løsningen på konfliktene i både Syria og Ukraina er politiske.

– Løsning på disse konfliktene får man gjennom politisk og diplomatisk dialog, sa Stoltenberg. 

Russlands militære operasjoner i Syria bidrar ikke til en løsning på konflikten, men forverrer den. Stoltenberg understreket videre at NATO ikke har planer om å gå inn i Syria som allianse, men at de støtter den USA-ledede operasjonen. 

Flyktningkrisen ble også tatt opp. Stoltenberg understreket at flyktningkrisen ikke er ny slik noen ser ut til å tro. Krisen har eksistert i mange år, det nye er at flyktningene nå kommer til Europa.


Sist oppdatert: 12.10.2015 15:25