I Genève. Fra venstre: Kåre Simensen (A), Kenneth Svendsen (FrP), Harald Neple (Norges ambassadør til WTO), Elin Agdestein (H) og Gunnar Gundersen (H).  Foto: Stortinget.

I Genève. Fra venstre: Kåre Simensen (A), Kenneth Svendsen (FrP), Harald Neple (Norges ambassadør til WTO), Elin Agdestein (H) og Gunnar Gundersen (H). Foto: Stortinget.

WTO-parlamentarikerkonferanse i Genève

Stortinget deltok 13.–14. juni på en omfattende parlamentarikerkonferanse om WTOs fremtid. 

Konferansen ble organisert i fellesskap av Den Interparlamentariske Union (IPU) og Europaparlamentet og samlet delegasjoner fra mer enn 60 nasjonale parlament og regionale parlamentarikerforsamlinger.

Dette er en fast parlamentarikerkonferanse med årlige sesjoner og ekstra møter under WTOs ministerkonferanser annet hvert år. Formålet er å øke åpenheten rundt og styrke den parlamentariske dimensjonen i WTO.

WTOs fremtid

Et viktig tema var oppfølgingen av WTO-ministermøtene på Bali (2013) og i Nairobi (2015). Dette inkluderte ratifisering og implementering av avtaler på handelsfasilitering og på markedsadgang til nye IT-produkter. Viktigheten av å levere enda mer ambisiøse resultater under ministermøtet i 2017 ble understreket av parlamentarikerforsamlingen.

Norges ambassadør til WTO, Harald Neple, som for øyeblikket leder WTOs arbeid frem mot dette møtet, understreket på konferansen at WTOs medlemsland jobber kontinuerlig med å finne veien videre i den pågående Doha-runden. Den norske delegasjonen hadde et eget møte med ambassadør Neple før konferansen.

– Vi er meget positive til at Norge tar en så ledende rolle i arbeidet opp mot neste ministerkonferanse. Det er viktig at WTOs medlemsland nå kommer sammen og finner veien videre til reelle forhandlinger igjen. Dette er nødvendig for at WTO fremdeles skal ha en relevant rolle i global handel, sier Kåre Simensen (Ap).

– Stabile og forutsigbare rammevilkår for internasjonal handel er helt sentralt for vår verdiskapning og vår velferd. Derfor er det så viktig for Norge at WTO nå lykkes med veien videre og enes om på hvilke områder de kan oppnå de beste resultatene i 2017, sier Kenneth Svensen (FrP).

WTO og regionale prosesser

Et annet viktig tema var forholdet mellom WTO og nye, omfattende megaregionale og plurilaterale prosesser som forhandlingene mellom EU og USA (TTIP), avtalen mellom asiatiske partnere og stillehavspartnere (TPP) og forhandlingene om tjenester (TiSA).

– Det var stor enighet om at regionale prosesser er kommet for å bli, men at disse må være komplementerende og ikke på noen måte undergrave det multilaterale samarbeidet. Det ble også understreket at TiSA-forhandlingene i det lengre løp bør multilateraliseres. Dette støtter vi fullt ut, sier Gunnar Gundersen (H).

– For Norge forblir WTO en hovedprioritering når det gjelder å videreutvikle regelstyrt internasjonal handel. Dette blir ekstra viktig når vi står utenfor de store megaregionale prosessene som TTIP og TPP og fremdeles mangler handelsavtaler med de største økonomiene i verden, sier Elin Agdestein (H).

Andre temaer

Andre temaer under konferansen inkluderte fremdriften i ratifiseringen av handelsfasiliteringsavtalen fra Bali (2013), WTOs konfliktløsningssystem og kjønnsperspektivet i WTO.

Stortingsrepresentanter som deltok

Fra Stortinget deltok følgende representanter: Kenneth Svendsen (IPU-delegasjonen og finanskomiteen), Gunnar Gundersen (EFTA/EØS-delegasjonen og næringskomiteen), Elin Agdestein (EFTA/EØS-delegasjonen og utenriks- og forsvarskomiteen) og Kåre Simensen (utenriks- og forsvarskomiteen). 


Sist oppdatert: 15.06.2016 08:46