Møte mellom den norske EFTA/EØS-delegasjonen og Europaparlamentets saksordfører for utstasjoneringsdirektivet, MEP Agnes Jongerius. Til venstre: Svein Roald Hansen. Til høyre: Gunnar Gundersen. Foto: Stortinget.

Møte mellom den norske EFTA/EØS-delegasjonen og Europaparlamentets saksordfører for utstasjoneringsdirektivet, MEP Agnes Jongerius. Til venstre: Svein Roald Hansen. Til høyre: Gunnar Gundersen. Foto: Stortinget.

Aktuelle EØS-saker på dagsordenen i Strasbourg

Stortingets EFTA/EØS-delegasjon deltok i uke 50 på et felles EØS-parlamentarikermøte med Europaparlamentet i Strasbourg.

På dagsordenen sto utviklingen i det indre marked i lys av brexit, klimapolitikken frem mot 2030, og samarbeidet mellom Europol og de tre EØS/EFTA-landene.

Brexit

Brexit har gått som en rød tråd gjennom EFTA-parlamentarikerkomiteens arbeid siden folkeavstemningen i Storbritannia i juni. I november hadde komiteen interne EFTA-møter om dette både i Genève og Brussel. Nå var turen kommet til en utveksling av synspunkter med kolleger i Europaparlamentet.

– Med den betydningen brexit får for oss, er det viktig å høre hvilke refleksjoner våre kolleger i Europaparlamentet allerede gjør seg om de kommende brexit-forhandlingene. Det er selvsagt tidlig i prosessen, men det er allikevel viktig å starte en åpen og aktiv dialog med Europaparlamentet om dette. Møtet i Strasbourg ga oss også muligheten til å understreke at EU og EØS/EFTA-landene sammen må finne en samarbeidsform som sikrer parallellitet mellom Storbritannias exit fra EU og fra EØS, sier Svein Roald Hansen (A), leder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon.

– Samtidig var det viktig for oss å understreke at EØS forblir rammeverket for vårt handelspolitiske forhold til Storbritannia frem til en brexit, og ikke minst forblir vår avtale med EU uavhengig av brexit, fortsetter Gunnar Gundersen (H), nestleder i delegasjonen.

Klima

Klima og energi er et annet tema som over lengre tid har dominert dagsordenen til den felles EØS-parlamentarikerkomiteen.

– For dette møtet hadde vi tatt initiativ til en dialog med Europakommisjonen og saksordførerne i Europaparlamentet om klimaforpliktelsene frem mot 2030. Europaparlamentet behandler for tidene et forslag fra Kommisjonen om intern byrdefordeling i EU. Dette er høyst relevant også for oss, siden Stortinget har vedtatt at Norge skal oppfylle sine Paris-forpliktelser sammen med EU. Formelle forhandlinger om dette vil først starte etter at EU har gjort sitt vedtak, men det er viktig for oss å allerede få et bilde av dette vedtak kan bli, sier Gunnar Gundersen (H), nestleder i EFTA/EØS-delegasjonen.

– Vi hadde en meget nyttig utveksling av synspunkter med EU-siden, og opplevde at både Kommisjonen og Europaparlamentet var godt orientert om Norges stilling, legger Hansen til.

Europol

EØS-fellesparlamentarikerkomiteen hadde også en dialog om viktigheten av tettere politisamarbeid i Europa. De tre EØS/EFTA-delegasjonene benyttet anledningen til å orientere Europaparlamentet om sine respektive lands samarbeidsavtaler med Europol.

Fra norsk side understreket Stortinget at samarbeidet med Europol var godt, og at Norge var et av tredjelandene som hadde mest utveksling av informasjon med Europol. Sett i lys av det terrorbildet som nå utviklet seg i Europa, var dette viktigere enn før.

Delegasjonen gjentok også sitt ønske om at Norge får representasjon i et nytt interparlamentarisk forum som nå etableres i EU for å granske utviklingen i Europol.

Fra Stortingets delegasjon stilte: Svein Roald Hansen (A), Gunnar Gundersen (H), Marianne Aasen (Ap), Elin Agdestein (H), Geir Toskedal (KrF), Jørund Rytman (FrP), Irene Johansen (A) og Ove Trellevik (H). 

Stortingets delegasjonen til EFTA og EØS


Sist oppdatert: 16.12.2016 14:00