Senator Lisa Murkowski og delegasjonsleder Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget.

Senator Lisa Murkowski og delegasjonsleder Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget.

Arktisk parlamentarikermøte i Anchorage

USAs formannskap i Arktisk råd og bruk av droner i Arktis var to av temaene da den arktiske parlamentarikerkomiteen møttes i Anchorage i Alaska.

Senator Lisa Murkowski (R-Alaska) var vert for folkevalgte fra de 8 arktiske landene møttes i Alaska den 24. februar 2017 for å diskutere samarbeidet i nord. En av sakene det var knyttet mest forventninger til var om den nye administrasjonen i USA hadde kommet med noen signaler når det gjelder sin politikk for Arktis. Men verken senator Murkowski eller representanten fra USAs utenriksdepartement, Julia Gourley, hadde foreløpig noe nytt å melde fra Washington om arktisk politikk.

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen, som ledet møtet i Anchorage, har følgende forventninger til USA:

– Jeg har klare forventninger om at USA fortsetter sitt engasjement for samarbeid og utvikling i Arktis under president Trump. USA har gjort en god innsats så langt som leder av regjeringssamarbeidet i Arktisk råd, med hav, klima og økonomisk utvikling som hovedpunkter.

Cathy Cahill fra universitetet i Fairbanks innledet om bruk av droner i Arktis. Hun påpekte av droner kan brukes til alt som er «dirty, dull and dangerous», som miljøovervåking og søk- og redning.

Finland overtar ledertrøyen fra USA i det arktiske samarbeidet på ministermøtet i Fairbanks 11. mai 2017. Finland har sagt at de blant annet vil sette utdanning og telekommunikasjon som overskrifter i sitt formannskap i perioden 2017-2019.

– Utdanningssamarbeidet i Arktis bør styrkes.  Det er mange små samfunn i stort område hvor samarbeid på tvers av landegrensene i nord kan gi stor verdi, for eksempel ved studentutveksling.  Vi deler mange av de samme utfordringene, blant annet knyttet til teknologi og manglende infrastruktur. Vi folkevalgte vil samarbeide tett med det finske formannskapet for å se hvordan vi kan bruke blant annet satellitter for å bedre tilgang på bredbånd og kommunikasjon til hele Arktis, avslutter Sivertsen.


Sist oppdatert: 03.03.2017 15:08