Etterlønn for stortingsrepresentanter

16. desember ble det vedtatt en anmerkning ved andregangsbehandlingen som sier at etterlønnsperioden for stortingsrepresentantene fortsatt skal være 12 måneder.

Mandag 12. desember vedtok Stortinget innstillingen fra Stortingets presidentskap om ny stortingsgodtgjørelseslov, der en utvidelse av etterlønnsperioden  til 24 måneder i særskilte tilfeller var foreslått.

16. desember ble det vedtatt en anmerkning ved andregangsbehandlingen som sier at etterlønnsperioden for stortingsrepresentantene fortsatt skal være 12 måneder. Vedtaket ble gjentatt ved tredjegangsbehandlingen 19. desember.

Les mer om Stortingets lovbehandling.


Sist oppdatert: 20.12.2016 09:07