Europa og migrasjon sentralt på dagsordenen

Når Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin sommersesjon i Strasbourg 26.–30. juni, er det satt av en hel dag til debatt om Europas håndtering av den store strømmen av migranter og flyktninger til Europa. 

Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) deltar sammen med fem andre stortingsrepresentanter på sommersesjonen, som varer i en uke. I løpet av sesjonen vil representantene delta i debatter og stemme over en rekke resolusjoner

Europas håndtering av migrasjons- og flyktningkrisen

Onsdag 28. juni er dedikert til migrasjon og flyktningkrisen. Fire ulike rapporter skal opp til diskusjon og votering. Fokuset er på den humanitære og politiske responsen på migrasjonskrisen, menneskerettigheter, migrasjon som et positivt bidrag til Europas utvikling samt integrering av flyktninger.

Se dagsorden for junisesjonen.

Både Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, borgermesteren i Athen Giorgos Kaminis, Europarådets kommissær for menneskerettigheter Nils Muiznieks og den svenske justis- og migrasjonsministeren Morgan Johansson vil delta i debatten og tale til forsamlingen.

Korrupsjon

Et annet sentralt tema på sommersesjonen vil være korrupsjon. To debatter er dedikert til dette temaet. Fokuset er på hvordan gode styresett med sterk integritet styrker evnen til å takle politisk korrupsjon. I tillegg kommer en debatt om hvordan oppnå bedre parlamentarisk kontroll over korrupsjon. Sesjonen vil også inneholde debatter om situasjonen i Hviterussland og politisk innflytelse over uavhengige medier og journalister.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) deltar med følgende medlemmer: Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Ingebjørg A. Godskesen (uavhengig), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Tore Hagebakken (A).

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Til sammen representerer de 800 millioner europeere. Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 23.06.2017 16:55