Styreleder i nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortingets presidentskap inviterte tidligere i høst publikum til å foreslå kandidater til vervet som ny styreleder i NIM. Fristen for å fremme forslag har gått ut, og det er kommet inn forslag på 19 kandidater. 

I invitasjonen ble det informert om at kandidatenes navn ville bli offentliggjort. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle kandidatene er forespurt av vedkommende forslagsstiller om de ønsker å stille seg til disposisjon for styreledervervet.

Det er Stortinget som velger ny styreleder etter innstilling fra presidentskapet.

De foreslåtte kandidatene er: Elizabeth Baumann, Odd Einar Dørum, Frode Elgesem, Thom Arne Hellerslia, Jørn Holme, Thomas Horn, Ingvill Boe Hornburg, Benedicte Høgberg, Sofie Høgestøl, Åsne Julsrud, Erik Keiserud, Else Leona McClimans, Anders Ryssdal, Tore Schei, Cecile Schjatvet, Jens Edvin Skoghøy, Therese Steen, Vidar Strømme, Bjørn Erik Thon.

Nærmere opplysninger om styreledervervet.


Sist oppdatert: 17.11.2016 13:11