President i Europarådets parlamentarikerforsamling, Pedro Agramunt. Foto:  Europarådet.

President i Europarådets parlamentarikerforsamling, Pedro Agramunt. Foto: Europarådet.

Ikke tillit til PACE-president

Byrået i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har erklært at det ikke har tillit til Pedro Agramunt som president.

Byrået er forsamlingens øverste organ.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), under ledelse av Ingjerd Schou (H), deltok i uke 17 på forsamlingens vårsesjon i Strasbourg. Uken ble preget av sterk misnøye mot parlamentarikerforsamlingens president Pedro Agramunt etter at han i mars hadde besøkt Syria og møtt med president Assad sammen med parlamentarikere fra blant annet Russland.

Blant de russiske parlamentarikerne var det også representanter på EUs sanksjonsliste. På sitt siste møte under sesjonen erklærte PACEs byrå at de ikke lenger hadde tillit til Agramunt som president av forsamlingen. Se pressemelding (engelsk).

24. april besluttet PACEs byrå at det skal gjennomføres en ekstern uavhengig granskning av korrupsjonsanklagene som har vært fremsatt mot forsamlingen. Delegasjonsleder Schou var sentral for å få denne beslutningen på plass.

Den norske delegasjonen deltok aktivt i de mange politiske sakene som ble behandlet i løpet av uken, og bidro til å holde fokus på det politiske arbeidet. Blant annet var delegasjonsmedlem Ingebjørg Godskesen (FrP) sentral da forsamlingen debatterte utviklingen i Tyrkia basert på en rapport hun sammen med Marianne Mikko (Estland) sto bak.

Stortingets delegasjon til  Europarådets parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 02.05.2017 11:59