Korrupsjonsgranskere utnevnes av PACE

Europarådets parlamentarikerforsamlings (PACE) byrå og faste komité hadde 29.–30. mai møter i Praha. Sentralt i møtene stod arbeidet med å få på plass en ekstern uavhengig korrupsjonsgranskning.

Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) og delegasjonsmedlem Ingebjørg Godskesen (FrP). Foto: Stortinget.
Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) og delegasjonsmedlem Ingebjørg Godskesen (FrP). Foto: Stortinget.

Tsjekkia overtok nylig formannskapet i Europarådets ministerkomité og var vertskap. Fra Stortinget deltok delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) og delegasjonsmedlem Ingebjørg Godskesen (FrP). 

Korrupsjonsgranskning

Sentralt i møtene stod som sagt korrupsjonsanklagene mot forsamlingen og arbeidet med å få på plass en ekstern uavhengig granskning. Schou og den norske delegasjonen har siden januar i år arbeidet aktivt for at anklagene måtte granskes og at granskningsarbeidet måtte forankres i et sterkt mandat med uavhengighet fra forsamlingen som et grunnleggende prinsipp. Mandatet ble vedtatt under aprilsesjonen og en liste over mulige granskere var ferdigstilt til møtene i Praha.

Byrået kom i går til enighet om at de tre medlemmene av granskningen skal være Sir Nicolas Bratza (tidligere president i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, fra Storbritannia), Jean-Louis Bruguière (tidligere dommer med erfaring fra anti-terrorsaker, fra Frankrike) og Elisabeth Fura (tidligere dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, fra Sverige). Granskningsarbeidet vil komme i gang etter at parlamentarikerforsamlingen i plenum siste uken i juni har bekreftet medlemmene.

– For den norske delegasjonen er det viktig at korrupsjonsanklagene tas på alvor og jeg er svært glad for at hvem som skal stå for granskningsarbeidet nå er klart. De har en vanskelig og viktig oppgave foran seg. Det er ikke bare parlamentarikerforsamlingens integritet, men også Euroåparådets, som undergraves av av anklagene om korrupsjon, sa Schou etter møtene i Praha.

Serbia

Under møtet i den faste komitéen la Ingebjørg Godskesen frem sin rapport etter at hun ledet PACEs valgobservasjon til Serbia i forbindelse med presidentvalget i april. At det i rapporten ble slått fast at den sittende presidenten, som også ble gjenvalgt, hadde fått mye mer sendetid på TV i kampanjeperioden enn alle de andre kandidatene tilsammen ble kritisert av den serbiske delegasjonen. Kritikken ble ikke tatt til følge og rapporten ble vedtatt uten endringer. 

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har til hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 31.05.2017 13:05