Delegasjonsleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) holder innlegg i hoveddebatten om å forsvare menneskerettighetene i en krisetid. Foto: Stortinget.

Delegasjonsleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) holder innlegg i hoveddebatten om å forsvare menneskerettighetene i en krisetid. Foto: Stortinget.

Menneskerettighetene i en krisetid

Internasjonal terrorisme, menneskerettigheter og klimaendringer stod på dagsordenen for vintermøtet til OSSEs parlamentarikerforsamling. 

Om lag 250 parlamentarikere fra 55 av OSSEs medlemsland møttes i Wien 23.–24. februar. Stortingets delegasjon ble ledet av Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Forsvar av menneskerettighetene i en krisetid var hovedtema for møtet. Det ble uttrykt bekymring for konsekvensene av at OSSE-regionen er berørt av flere kriser på en gang: den forverrede sikkerhetssituasjonen i Øst-Ukraina, eskaleringen i Nagorno-Karabakh-konflikten og den vedvarende terrortrusselen i mange OSSE-land. På samme tid utfordres fortsatt Europas evne til å håndtere migrasjonsstrømmen.

Parlamentarikerforsamlingens president, Christine Muttonen (Østerrike), oppfordret parlamentarikerne til styrket samarbeid og dialog i en tid med store sikkerhetsutfordringer.

– På disse møtene går diskusjonene høyt, både formelt og uformelt, om felles utfordringer i OSSE-regionen. Parlamentarikere er ofte langt fra enige, men det er viktig at vi møtes og kan diskutere det vi er uenige om innenfor fredelige og siviliserte rammer, sier delegasjonsleder Bekkevold.

OSSEs parlamentarikerforsamling er inndelt i tre komiteer: politikk og sikkerhet, økonomi og miljø og demokrati og menneskerettigheter.

I debatten om sikkerhetspolitiske utfordringer var det særlig terrorisme og cyber-terrorisme som fikk oppmerksomhet. Mange delegasjoner tok også opp pågående konflikter i OSSE-regionen og manglende respekt for suverene staters territorielle integritet og for borgernes menneskerettigheter.

I komiteen for økonomisk utvikling, forskning, teknologi og miljø var grenseoverskridende miljøutfordringer et viktig tema. Mange parlamentarikere fremhevet særlig hvordan blant annet migrasjon og utfordringer knyttet til vannforsyning ville øke i omfang som resultat av klimaendringer, og at dette ville kreve samordnet handling. Mange fremhevet OSSE som en egnet plattform for å drøfte internasjonalt miljøsamarbeid og uttrykte håp om at dette var et område der organisasjonen kunne samarbeide konstruktivt. Delegasjonsmedlem Ola Elvestuen (V) er spesialrepresentant for arktiske saker. Hans rapport om miljøutfordringer og økonomisk utvikling i Arktis ble delt med komiteens medlemmer.

Komiteen for demokrati og menneskerettigheter diskuterte hvordan fundamentale rettigheter kunne opprettholdes i en tid med økende populisme og press mot frie og uavhengige media. Flere delegasjoner uttrykte bekymring for at cyber-angrep og hacking kunne påvirke valgprosesser og valgutfall, og dermed være en direkte trussel mot demokratiet.

Programmet for vintermøtet.


Sist oppdatert: 24.02.2017 16:06