Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Mistillitsforslag mot presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling

Etter en lengre periode med mye støy rundt presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble det fredag 30. juni sendt inn et mistillitsforslag mot president Pedro Agramunt (Spania).

Mistillitsforslaget er underskrevet av 158 av forsamlingens totalt 324 medlemmer. De representerer 36 ulike nasjonale delegasjoner og alle de fem ulike politiske gruppene.

Behandles i oktober

I tråd med PACEs forretningsordenen, som ble endret den 27. juni 2017, vil mistillitsforslaget komme opp til debatt og avstemming under forsamlingens neste sesjon i oktober. Inntil da vil president Agramunt ikke kunne lede møter i forsamlingen.

Helt siden president Pedro Agramunt i mars besøkte Syria og møtte president Assad sammen med parlamentarikere fra blant annet Russland har PACE vært preget av sterk misnøye mot presidenten, og allerede under sist møte i april erklærte byrået i PACE at de ikke lenger hadde tillit til presidenten.

Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H). Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

– Denne situasjonen har dessverre overskygget mye av det viktige arbeidet PACE gjør, og også rammet PACEs troverdighet og integritet. Når presidenten ikke selv var villig til å gå av etter å ha mistet forsamlingens tillit, var fremsettelse av mistillitsforslag dessverre eneste måten å få avsluttet denne saken på, sier delegasjonsleder Ingjerd Schou (H).

– Det er nå viktig for forsamlingen å få behandlet denne saken ferdig, legge den bak seg og gå videre med fullt fokus på det den egentlig skal jobbe for, fremme av demokrati, menneskerettigheter, og prinsippet om rettsstat, avslutter hun.

De nordisk-baltiske delegasjonene var instrumentelle i denne prosessen, og hele den norske delegasjonen har stilt seg bak mistillitsforslaget.

Flyktninger

Dessverre overskygget denne saken mye av de andre viktige debattene forsamlingen hadde på agendaen under sesjonen 26.–30. juni. Den norske delegasjonen deltok imidlertid aktivt uken igjennom, og bidro til å holde fokus på det politiske arbeidet. Blant annet var det en hel dag viet til Europas håndtering av den store strømmen av flyktninger og migranter til Europa. I tillegg var det debatt om situasjonen i Hviterussland, overgrep mot kvinner i det offentlige rom, kampen mot terror i Europa, korrupsjon m.m.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 03.07.2017 14:51