Leder for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling, Øyvind Halleraker. Bildet er fra NATO PAs samling i Stavanger 2015. Foto: Jørgen Benkholt/Stortinget.

Leder for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling, Øyvind Halleraker. Bildet er fra NATO PAs samling i Stavanger 2015. Foto: Jørgen Benkholt/Stortinget.

NATO PA møtes på Svalbard

Om lag 50 parlamentarikere fra NATOs medlemsland samt assosierte land deltar på et seminar på Svalbard 8.–10. mai. Hovedtemaet for seminaret er utviklingen i Arktis og utfordringer og muligheter ved klimaendringer. 

Fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltar Øyvind Halleraker (leder), Sverre Myrli (nestleder og visepresident i NATO PA), Ingunn Foss, Liv Signe Navarsete, Peter Christian Frølich og Hans Olav Syversen.

NATOs parlamentarikerforsamling er et forum for dialog mellom parlamentarikere i NATOs medlemsland, opprettet i 1955. Det er en uavhengig organisasjon og ikke en del av NATO. Forsamlingen er likefullt et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og parlamentene i alliansens medlems- og partnerland.

NATOs parlamentarikerforsamling avholder seminarer på ulike temaer og steder kontinuerlig for diskusjon om aktuelle saker. Forsamlingen har tidligere møttes på Svalbard ved flere anledninger, senest i 2012.

Les mer om seminaret på NATO PAs hjemmeside.


Sist oppdatert: 05.05.2017 15:20