NATO utfordres i sør

Konfliktene i Irak og Syria, kampen mot ISIL og situasjonen i Tyrkia stod høyt på agendaen under den årlige sesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Istanbul 8.–10. november 2016.

– Russland bygger opp en tilstedeværelse i det østlige Middelhavet som kan true alliansen på sikt og må følges nøye av NATO, uttalte delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H) til NATOs parlamentarikerforsamling i Istanbul.

Delegasjonsleder Øyvind Halleraker holder innlegg i debatt med NATOs generalsekretær. Foto: Stortinget.

Forsamlingen uttrykte klar støtte til Tyrkias demokrati under den årlige sesjonen, men uttrykte samtidig sterk bekymring for det juridiske grunnlaget for Tyrkias arrestasjoner av statsansatte, politikere og journalister etter kuppforsøket.

Under debatten med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykte delegasjonsleder Øyvind Halleraker bekymring for den russiske krigføringen og styrkeoppbyggingen i Syria.

– Den russiske krigføringen i Syria har medførte store sivile lidelser, utfordret NATOs sørlige grense og koalisjonen mot ISIL. Fortsatt oppbygging av russiske kapasiteter for blant annet områdenektelse i Syria kan utgjøre en betydelig fremtidig utfordring for NATO, uttalte Halleraker til forsamlingen.

NATO PA-delegasjonen sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg. Fra venstre: Frank Bakke-Jensen (H), Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg, Sverre Myrli (A), Ingunn Foss (H) og Øyvind Halleraker (H). Foto: Stortinget.

Sverre Myrli (Ap), nestleder i den norske delegasjonen, fikk forlenget perioden som visepresident i forsamlingen ut 2017.

Den norske delegasjonen til det årlige hovedmøtet i Istanbul bestod av delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H), Sverre Myrli (A), Ingunn Foss (H), Christan Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp) og Frank Bakke-Jensen (H).

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.


Sist oppdatert: 21.11.2016 12:49