Nordisk råd i Stortinget

Tirsdag 24. og onsdag 25. januar møtes 75 nordiske parlamentarikere i Stortinget til komitémøter.

Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Johannes Jansson norden.org.
Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Johannes Jansson norden.org.

Mellom de årlige sesjonene i Nordisk råd møtes politikerne til komitémøter (utvalgsmøter) fire ganger. Denne gangen er Stortinget vertskap for møtene i de fire utvalgene og presidiet. I Nordisk råd, på samme måte som i parlamentene, finner mye av arbeidet sted i komiteene. Det er her man jobber i detalj med sakene og innhenter informasjon og innspill fra eksperter og berørte parter. Før møtene i utvalgene holdes møter i de nordiske partigruppene.

Fellesmøte med Jan Egeland

Denne gangen er FN rådgiver og generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, invitert til å innlede under overskriften «Krig, kriser og konflikter i en krevende og omskiftelig verden: nordisk samarbeid under press?» Dette er et fellesmøte for alle parlamentarikerne hvor det åpnes for diskusjon og kommentarer.

Jenter i Forsvaret

Nordisk råds utvalg for velferd i Norden, som blant annet har ansvar for likestillingsspørsmål, skal onsdag ha møte med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, og avslutter dagen i Gardeleiren på Huseby. Her vil de nordiske parlamentarikerne bli orientert om Norges kjønnsnøytrale verneplikt samt Forsvarets forskningsinstitutts forskningsprosjekt omkring kvinner i Forsvaret. I tillegg vil parlamentarikerne få møte soldatene og får en omvisning i leiren. 

Norden som location?

Norden har en fantastisk natur som også gjør seg godt på film. Det foregår et arbeid for å trekke flere store utenlandske filmproduksjoner til Norden. Representanter for Norsk filmkommisjon vil presentere dette arbeidet for to av utvalgene, utvalget for kultur i Norden og utvalget for vekst og utvikling i Norden.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd.


Sist oppdatert: 09.05.2018 14:45