Nordisk samarbeid om globale mål

Nordisk samarbeid om FNs bærekraftsmål er et aktuelt tema når Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar på Nordisk råds sesjon i København 1.–3. november.

Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Stortinget.
Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Stortinget.

Hvordan de nordiske landene kan jobbe sammen for å oppnå FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling er et av spørsmålene som reises i forbindelse med sesjonen i København. Mandag 31. oktober får FN-byen besøk av hele Nordisk råd.

 Det at vi parlamentarikere løfter bærekraftsmålene på den nordiske agendaen, bidrar til at de aktualiseres på nasjonalt plan i hvert enkelt parlament. I tillegg håper jeg møtet i FN-byen vil gi oss innspill til hvordan Nordisk råd kan bidra til nordisk samarbeid for å nå bærekraftsmålene, sier Sonja Mandt (A), som leder den norske delegasjonen til Nordisk råd.

Viktig samarbeidsarena for Norge

Også i år deltar stortingspresidenten på sesjonen med et eget program sammen med de øvrige nordiske parlamentspresidentene.

 Nordisk råds sesjon er en viktig møteplass for politikere fra hele Norden. De nordiske landene er våre mest sentrale samarbeidspartnere på veldig mange områder, og jeg er derfor glad for at Stortinget sender en sterk og engasjert delegasjon, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Det har blitt en tradisjon at også de øverste politiske lederne for parlamentene i Norden møtes under sesjonen. Thommessen ønsker å bruke årets møte til å snakke om hvordan de nordiske parlamentene kan bistå tidligere sovjetrepublikker med demokratisk utvikling.

Utdeling av nordiske priser

Utdelingen av Nordisk råds priser for litteratur, barne- og ungdomslitteratur, film, musikk og miljø finner sted i DR-byen tirsdag 1. november.

– Jeg er veldig spent på om vi får noen norske prismottakere i år, sier Sonja Mandt, som sitter i Nordisk råds presidium.

Det er det danske Folketinget i København som er vert for Nordisk råds 68. sesjon. En lang rekke saker innenfor områder som kultur, utdanning, miljø og velferd skal behandles i løpet av de tre dagene de politiske møtene pågår. Sesjonen arrangeres årlig og er det øverste besluttende organet i Nordisk råd.

Jobber for Nordens interesser

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Se også

For mer informasjon om Nordisk råds sesjon og det nordiske samarbeidet
Stortingets delegasjon til Nordisk råd


Sist oppdatert: 27.10.2016 10:27