Stortingspresidentens klubbe. Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Stortingspresidentens klubbe. Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Ny forretningsorden

Stortingets nye forretningsorden trådte i kraft 1. oktober. Se oversikt over endringene.

Stortingets forretningsorden inneholder reglene for saksbehandlingen i Stortinget. 

Se fullstendig oversikt over endringene.

Les Stortingets forretningsorden.

Blant endringene finner vi:

  • Alle partigrupper skal ha medlem i finanskomiteen. Plikten til å ha medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen erstattes av en rett til å ha medlem der.

  • Det skal som utgangspunkt ikke lenger være anledning til å holde komitehøringer samtidig med møter i stortingssalen.

  • Den maksimale lengde på første innlegg i en stortingsdebatt reduseres fra 30 til 15 minutter som ny hovedregel.

  • Flere sentrale endringer i saksfordelingene mellom komiteene, blant annet: 

    – Familie- og kulturkomiteen overtar ansvaret for kirke, tros- og livssynssamfunn. Den nåværende kirke-, utdannings- og forskningskomiteen overtar ansvaret for barnehager og blir hetende utdannings- og forskningskomiteen. 

    – Ansvaret for bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte flyttes fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen. Ansvaret for bevilgninger til Stortinget overføres til finanskomiteen.

Sist oppdatert: 02.10.2017 09:21