Møte i Senatet i Mexico. Foto: Stortinget.

Møte i Senatet i Mexico. Foto: Stortinget.

Parlamentarisk støtte til mer omfattende handelsrelasjoner med Canada og Mexico

EFTA-parlamentarikerkomiteen foretok 7.–12. mai 2017 et delegasjonsbesøk til Canada og Mexico.

Formålet med besøket var å fremme og støtte mer omfattende handelsrelasjoner med begge land. EFTA-delegasjonen møtte parlamentariske kollegaer, ministre, næringslivsrepresentanter, FN-organer, og det sivile samfunn i begge land.

Svein Roald Hansen (A), leder for Stortingets EFTA-delegasjon, ledet hele EFTA-delegasjonen under besøket. Gunnar Gundersen (H), nestleder for Stortingets EFTA-delegasjon, deltok også på vegne av Stortinget.

Statssekretær («Parliamentary Secretary») Pamela Goldsmith-Jones, med Svein Roald Hansen og Gunnar Gundersen, i Canada. Foto: Stortinget.
Statssekretær («Parliamentary Secretary») Pamela Goldsmith-Jones, med Svein Roald Hansen og Gunnar Gundersen, i Canada. Foto: Stortinget.

– Handel og investeringer er sentrale elementer i vår økonomiske utvikling, og avgjørende for vår økonomiske vekst. Canada og Mexico er viktige handelspartnere i så måte. Vi ønsket i begge land å støtte opp om den pågående dialogen med EFTA om å modernisere de eksisterende handelsavtalene både med Canada og Mexico, sier Svein Roald Hansen.

EFTA har i dag 27 handelsavtaler med 38 partnerland, noe som utgjør et av verdens mest omfattende handelsnettverk.

En styrking av handelsrelasjonene med Canada

EFTA-delegasjonen tilbragte to dager i Ottawa, og hadde flere møter i parlamentet, blant annet med komiteen for internasjonal handel i Underhuset, og komiteen for internasjonal handel og utenrikssaker i Senatet. Delegasjonen møtte også statssekretær (eller «Parliamentary Secretary») for internasjonal handel, Pamela Goldsmith-Jones.

EFTAs handelsavtale med Canada trådte i kraft i 2009 og omfatter handel med varer. Denne handelen utgjorde i 2016 hele 7 mrd. USD (se handelsstatistikk).

– Dagens avtale med Canada omfatter bare en begrenset del av de mange økonomiske aktivitetene landet i dag har med EFTA. Vi støtter derfor den pågående dialogen mellom Canada og EFTA om å modernisere og utvide avtalen til også å inkludere handel med tjenester, investeringer, offentlig innkjøp, immaterielle rettigheter, og bærekraftig utvikling, sier Gunnar Gundersen.

Andre temaer under besøket inkluderte utviklingen i WTO, Canadas nye handelsstrategi, en mulig reforhandling av avtalen med USA og Mexico (NAFTA), og fremtiden til partnerskapet på tvers av Stillehavet, det såkalte «Trans-Pacific Partnership» (TPP).

Forhandlinger med Mexico

EFTA-delegasjonen besøkte i etterkant også Mexico. EFTA-avtalen med Mexico trådte i kraft i 2001 og fokuserer også i stor grad på varehandel. Denne handelen har økt betraktelig det siste tiåret og utgjorde i 2016 2.7 mrd. USD (se handelsstatistikk).

– Vi mener denne positive utviklingen vil fortsette og at det er et stort potensiale for mer handel i fremtiden, sier Svein Roald Hansen. – Samtidig ønsker vi, og understreket dette i alle møter, en modernisering og utvidelse av avtalen. For Norge er det særlig viktig å inkludere handel med tjenester siden dette er et vekstområde for oss, og noe som i dag ikke er dekket av avtalen, avslutter Svein Roald Hansen.

Besøket i Mexico City gikk over tre dager og inkluderte møter i Senatet og med Mexicos minister for økonomi, Ildefonso Guajardo Villarreal. Delegasjonen hadde også møter i utenriksdepartementet, med representanter for næringsliv, og med Verdensbanken, OECD, og FNs Høyrepresentant for Menneskerettigheter.

 

EFTA-delegasjonen og Mexicos minister for økonomi, Ildefonso Guajardo Villarreal. Foto: Stortinget.EFTA-delegasjonen og Mexicos minister for økonomi, Ildefonso Guajardo Villarreal. Foto: Stortinget.


Sist oppdatert: 15.05.2017 16:51